Inici | Prodeca | Projecte Europeu MD.net

Projecte Europeu MD.net

MD.net

NOM DEL PROJECTE: MD.net. Mediterranean Diet – When Brand Meets People / Dieta Mediterrània, quan la marca es troba amb la gent

PROGRAMA EN EL QUE S'INCLOU: INTERREG MEDITERRANEAN https://interreg-med.eu/


DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE: El projecte MD-net qüestiona les oportunitats actualment desateses i no desenvolupades de la Dieta Mediterrània (DM).  

OBJECTIU: L'objectiu principal és explorar les oportunitats que ofereix la DM d'acord amb la Convenció sobre la Dieta Mediterrània de la UNESCO, que combina conceptes integrals de DM amb eines innovadores. El projecte farà servir mesures tradicionals i creatives a partir de la cooperació dels grups d'interès per tal d'elevar l'economia de la DM  a nous nivells de qualitat.

DURADA DEL PROJECTE: Febrer de 2018 - Gener de 2022

PRESSUPOST TOTAL: 3.727.330 €

PRESSUPOST PRODECA: 323.555 €

SOCIS:

Regió de Campania (Itàlia)
Regió d'Emilia Romagna (Itàlia)
Universitat de l'Algarve  (Portugal)
Institució pública RERA S.D. per a la coordinació i el desenvolupament del Comtat de Split Dalmatia (Croàcia)
Regió de Creta  (Grècia)
Facultat d'Agricultura i Tecnologia alimentària de la Universitat de Mostar (Bòsnia i  Hercegovina)     
Fundació Dieta Mediterrània  (Catalunya)
Cambra de comerç i indústria de Sevilla  (Espanya)
Institut per a Solucions Integrals de Desenvolupament-eZAVOD – (Eslovènia) 
Comitè permanent del Partenariat Euromediterrani de les autoritats locals i regionals  (Itàlia) 
Associació de Municipis Albanesos (Albània) 
Empresa de desenvolupament de Troodos (Xipre)  
Prodeca (Catalunya)