Inici | Notícies | Detall de la Noticia

03-05-2019

Prodeca obre una nova línia de consultes sobre el BREXIT dirigida al sector agroalimentari

El servei permetrà resoldre dubtes i estar informats sobre els aspectes claus a tenir en compte, tant si les empreses ja estan comercialitzant els seus productes en aquest mercat com si tenen intenció de vendre-hi.

Amb 572 milions d'euros exportats, el Regne Unit és el 5è país de destinació del nostre sector agroalimentari. Catalunya és el 19è proveïdor mundial del Regne Unit en alimentació i l'11è entre els països integrants de la UE.
Regne Unit és un mercat rellevant per a les empreses agroalimentàries de Catalunya. Ho demostra el fet que les exportacions agroalimentàries catalanes suposen un 13% del total d'exportacions amb destinació en aquest mercat. Així mateix, un total de 3.374 empreses catalanes hi exporten, de les quals 538 són d'alimentació i begudes (15,94%).
El país anglosaxó és, doncs, el 5è mercat de destinació de les exportacions agroalimentàries de Catalunya, consolidant-se en els últims 10 anys amb un creixement d'un 80% en volum i doblant en
valor en gran part dels productes.

Davant de la importància del Regne Unit en la nostra indústria alimentària i les incerteses que genera un Brexit encara sense resoldre, Prodeca ha obert un nou canal d'informació i consultes dirigit exclusivament al sector agroalimentària de Catalunya. Es tracta d'un servei integral, que inclou un canal Help Desk d'accés gratuït que pretén aportar informació pràctica i ràpida a totes aquelles empreses alimentàries que desitgin resoldre dubtes sobre el Brexit. D'aquesta manera, els experts sectorials de Prodeca podran compartir informació
de gran utilitat per la presa de decisió de les empreses així com dades actualitzades i de difícil accés.

Tanmateix, s'ha habilitat el web http://www.prodecabrexit.cat on el sector agroalimentari estarà informat permanentment de l'evolució del Brexit i de les perspectives de consum alimentari a Regne Unit.

D'altra banda, es faran diferents seminaris específics sobre el Brexit a tot el territori, adaptant el contingut a les novetats que es vagin esdevenint al llarg dels propers mesos.

Quins productes agroalimentaris exportem a Regne Unit?
Cal tenir en compte que, Regne Unit és un país netament importador d'aliments donat que les seves produccions no són suficients per alimentar la seva població i importa més del 50% dels aliments que consumeix. Es tracta d'un mercat molt madur, amb una oferta variadíssima i forta competència que, d'altra banda, facilita l'entrada i la consolidació de les empreses que tenen bons productes. Per tipologia de productes, els carnis lideren les exportacions amb un 22,67%, seguides de les begudes (principalment vins) amb el 14,40% i en tercer lloc, les fruites i verdures amb un 9,62%.


Els segueixen les conserves de fruita i verdures 9,62%, les conserves animals 8,99%, les
conserves vegetals 7,87%, els olis i greixos un 7,30%, les preparacions alimentàries el 6,85% i els
productes de pastisseria 6,47%. La resta de productes estan per sota del 2,5%.

Possibles escenaris Brexit

El desenllaç del Brexit té una data a l'horitzó: 31 d'octubre de 2019. Fins arribar-hi, s'haurien d'anar definint les condicions en que Regne Unit sortirà de la UE28. Els escenaris possibles de relació de la
UE amb el país són molts, segueixen oberts i van des de l'opció menys dràstica, com ara l'escenari d'Espai Econòmic Europeu fins al que coneixem com a Hard Brexit, és a dir, una sortida sense acord.

Alguns dels escenaris:

Espai Econòmic Europeu (model noruec). Regne Unit formaria part del Mercat Únic però no de la Unió Duanera Europea i podria negociar acords amb països tercers. No tindria vot en la presa
de decisions i hauria de contribuir en el pressupost de la UE.

Associació Lliure de Comerç (model suís). Comportaria que Regne Unit gaudiria de sobirania en acords amb la UE i països tercers. No tindria representació en la presa de decisions de la UE i hi hauria lliure moviment de persones i bens. Hauria de contribuir, limitadament, en el pressupost de la UE.

Hard Brexit – sortida sense acord (model rus). Regne Unit no adoptaria polítiques ni regulacions de la Unió Europea. Sobirania en acords amb la UE i països tercers. No contribuiria en el pressupost europeu. No existiria lliure moviment de persones o bens amb Europa. Aplicació d'aranzels i Controls Duaners.

Aranzels i "nous competidors", un dels principals impactes del Brexit
Actualment el comerç intracomunitari, és a dir, entre els països de la Unió Europea, es beneficia d'una exempció d'aranzels en el 100% del productes, tant sigui agroalimentaris com d'altres sectors. En un
cas de Brexit sense acord, els aranzels aplicables als països de la UE serien els que s'apliquen sota els paràmetres de Nació Més Afavorida (MFN) regulats per la Organització Mundial de Comerç (OMC). A
efectes pràctics, això significa que els productes deixarien d'estar exempts de taxes. Tot i així, per tal que aquesta situació no dificulti l'abastiment de productes agroalimentaris per part del Regne Unit, el
seu Departament de Comerç preveu eliminar els aranzel en un 87% dels aliments segons els esborranys de taxes que està publicant. La contrapartida a aquesta mesura d'eliminació dels aranzels
és que també aplicaria a la resta de països considerats MFN i per tant, els països membres de la UE haurien de competir en les mateixes condicions tarifaries que la majoria del països tercers, que es
veurien afavorits per una reducció en un 30% dels aliments que ara exporten subjectes a taxes.

D'altra banda, la resta de productes (un 13% dels productes agroalimentaris importats per Regne Unit) sí estaria subjecte a aranzels, especialment alguns productes carnis i làctics, amb la voluntat de
protegir la producció local.

PAC, etiquetatge i distintius

Al marge de l'impacte del Brexit a nivell d'aranzels i nous competidors, hi ha d'altres aspectes rellevants que incideixen directament en el sector agroalimentari.
Així, cal observar que l'aportació del Regne Unit a la UE és de 9.000 milions d'euros. Tenint en compte que el pressupost de la PAC (Política Agrícola Comuna) representa al voltant del 40% del de la Unió Europea, l'impacte sobre el pressupost de la PAC seria de 3.600 milions d'euros (suposant que es mantingui el nivell de participació de la resta de països). Es preveu, per tant, que la PAC a Catalunya podria reduir-se en valor absolut en 27 milions d'euros per exercici, el que representaria
una disminució dels fons entre un 6,2% i 7,2%.
També hi hauria una incidència rellevant pel que fa a les certificacions, amb la necessitat d'obtenció de nous Certificats Sanitaris i Fitosanitaris.
Pel que fa a l'etiquetatge, es preveuen possibles noves exigències, especialment pel que fa a la informació nutricional, amb la consegüent dificultat a l'hora de treballar amb els etiquetatges multilingües.

Referent als distintius d'origen i qualitat agroalimentària, en el cas d'un Brexit amb acord, les Denominacions d'Origen Protegides (DOP's) registrades abans del final del període transitori gaudirien com a mínim del mateix nivell de protecció que confereix la normativa vigent de la Unió Europea. En cas d'un Hard Brexit, Regne Unit establiria, segons consideri i estigui obligat pels acords i tractats internacionals que hagi ratificat, el sistema de protecció dels Distintius estrangers dins del
seu territori.

Altres plataformes d'informació sobre el Brexit

El Govern de la Generalitat posa a disposició de la ciutadania i les empreses portals i eines per mantenir-les informades dels efectes del Brexit: 

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambitsdactuacio/afers_exteriors/ue/brexit/com-es-prepara-el-govern-catalunya/

D'altra banda, ACCIÓ ha habilitat una finestreta Brexit d'atenció per a empreses catalanes exportadores al Regne Unit. Entre d'altres, ofereix els següents serveis: Termòmetre Brexit, Assessorament a empreses, 

Servei d'atenció a consultes i Jornades Brexit:


Sobre Prodeca

Prodeca és una empresa pública adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris catalans en el mercat nacional i internacional. Ofereix serveis de suport al comerç
exterior i d'acompanyament en el procés d'internacionalització i competitivitat a les empreses agroalimentàries catalanes; facilita la seva participació a les principals fires agroalimentàries internacionals, desplega programes d'iniciació a l'exportació, diversificació de mercats, promoció comercial i consolidació de la presència a països tercers, etc.
Prodeca treballa coordinadament amb les associacions i agents que intervenen en la cadena d'exportació agroalimentària i participa en iniciatives relacionades amb la gastronomia catalana com a
eina de valorització i millora del posicionament dels productes i les empreses catalanes del sector.