Inici | Notícies | Detall de la Noticia

25-10-2018

PRODECA organitza la primera reunió de Stakeholders del Projecte europeu EUREGA

Avui, 25 d'octubre, s'ha reunit per primera vegada la Plataforma de Stakeholders formada per desenvolupar el projecte europeu Eurega (EUropean REgions of GAstronomy Building resilience and creating econòmic growth) dins del programa INTERREG https://www.interregeurope.eu/

L'ojbectiu principal del projecte és incloure i reconèixer les estratègies i polítiques regionals i nacionals de la UE com a actiu i element fort de la identitat cultural. Així mateix, es pretén crear regions més fortes i més resistents mitjançant la protecció i estimulació de la gastronomia com a part del seu patrimoni cultural i identificar noves oportunitats de desenvolupament econòmic.

En la primera reunió del projecte hi han participat 25 professionals de l'àmbit públic i privat que engloben les 5 grans temàtiques de Eurega: gastronomia i: educació, salut, link rural – urbà, turisme sostenible i suport a les PIME. La tasca principal serà incidir en  l'objectiu 6.3.1 del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 afegint un nou abast: integrar el patrimoni alimentari i gastronòmic com a aspecte principal que s'ha de promoure, protegir i desenvolupar.

La jornada, que ha durat 2 hores, s'ha desenvolupat a les oficines de Prodeca i ha consistit en una presentació oficial del projecte, a càrrec de Carmel Mòdol Bresolí, director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, seguit de la intervenció de Ramon Sentmartí, director de Prodeca. A continuació ha intervingut Eva Castro, Stakeholder Manager del projecte, qui ha fet una presentació general i ha exposat els diferents reptes del grup. Així mateix, s'ha explicat la metodologia de treball per a les següents sessions, el repartiment de tasques a desenvolupar durant el procés d'autoanàlisi i s'ha tancat una segona reunió pel proper 20 de novembre, també a les oficines de Prodeca.

Prodeca participa en diferents Projectes Europeus dins de l'àmbit de la gastronomia i l'alimentació, així com el de la competitivitat de les empreses en les regions europees. Aquest treball ens permet vincular-nos amb d'altres organismes europeus, institucions, universitats, administracions públiques, associacions, empreses d'àmbit local i nacional i en general, líders d'opinió, que contribueixen en la presa de decisions de les polítiques europees. També  representen una gran oportunitat de compartir coneixement amb socis d'altres països europeus per tal de millorar la competitivitat de les empreses agroalimentàries catalanes.

download