Prodeca

Doctor Roux, 80
08017 Barcelona
Tel.: 93 552 48 20
Fax: 93 552 48 25
prodeca@gencat.cat
www.prodeca.cat

FORMACIÓ EN LÍNIA GRATUÏTA - PROCESSOS DE NEGOCIACIÓ EFECTIVA AMB LA DISTRIBUCIÓ

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

E-mail incorrecte

 

Autoritzo l'ús d'imatges per a vídeo, fotografies i materials d'àudio de l'esdeveniment


Camp obligatoriCamp obligatoriTargeta de crèdit
Transferència bancària BBVA IBAN: ES72 0182 6035 4202 0156 7308

Camp obligatori0.00€

Camp obligatori0.00€Camp obligatoriCamp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori
Camp obligatori
Generalitat de Catalunya