Prodeca

Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral.
08007 Barcelona
Tel.: 93 552 48 20
Fax: 93 552 48 25
prodeca@gencat.cat
www.prodeca.cat

PROWINE SAO PAULO 2021

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

 Camp obligatoriCamp obligatoriTargeta de crèdit
Transferència bancària BBVA IBAN: ES72 0182 6035 4202 0156 7308

Camp obligatori605.00€

Camp obligatori605.00€Camp obligatoriCamp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori
Camp obligatori
L'enviament d'aquest document pressuposa l'acceptació per part de l'empresa de les condicions establertes per Prodeca en la convocatòria corresponent. Les reserves es faran efectives per ordre d'arribada del pagament.
Juntament amb aquest document cal fer efectiu el pagament de l'import corresponent a drets d'inscripció. L'import restant fins al cost total de participació s'abonarà en un termini màxim de 30 dies abans de l'inici de l'actuació corresponent.

Generalitat de Catalunya