Prodeca

Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral.
08007 Barcelona
Tel.: 93 552 48 20
Fax: 93 552 48 25
prodeca@gencat.cat
www.prodeca.cat

COL·LABORACIÓ DE PRODECA A FRUIT ATTRACTION 2020-LIVEconnect

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori

E-mail incorrecte

Camp obligatori

E-mail incorrecte

 Camp obligatoriCamp obligatoriTargeta de crèdit
Transferència bancària BBVA IBAN: ES72 0182 6035 4202 0156 7308

Camp obligatori0.00€

Camp obligatori0.00€Camp obligatoriCamp obligatori

Camp obligatori

Camp obligatori
Camp obligatori
Generalitat de Catalunya