Inici | Fira Virtual | Empreses del sector carni | Ramaderia Farras SAT 796 CAT

Ramaderia Farras SAT 796 CAT

La política de qualitat es basa en:

 1. la selecció d'animals de races espanyoles en origen, principalment a  Castilla  La Mancha i Extremadura.
 2. control  de la nutrició i el creixement dels animals, amb una alimentació a base de cereal en gra en substitució de l'enceball clàssic amb pinso.
 3. control veterinari continu.
 4. instaŀlacions dissenyades pensant en el benestar animal.
 5. correcta neteja i desinfecció i respecte mediambiental.
L'objectiu es obtenir animals  en estat de creixement òptim per assegurar una carn de primera qualitat amb garanties sanitàries i exceŀlents característiques organolèptiques.

Les instal•lacions tenen capacitat per a 11.200 xais d'engreix. Disposem tanmateix d'una instal•lació frigorífica composta d'escorxador, magatzem i sala de especejament, on les canals son emmagatzemades i distribuïdes als clients senceres  o especejades.  

El sacrifici es pot fer de manera tradicional o segons ritual religiós.

Relació de productes: 
 1. lletó
 2. canal de xai
 3. espatlla
 4. cuixa
 5. costellam
 6. menuts


> Tornar enrere