Inici | Fira Virtual | Empreses del sector de la pesca

Empreses del sector de la pesca

La pesca és un sector de gran tradició a Catalunya, i ocupa aproximadament 4.500 persones que depenen directament dels recursos marins i dels rius. La flota pesquera catalana opera fonamentalment en aigües litorals, i s'ha adaptat a la reglamentació de les espècies regulades del calador mediterrani, sorgida arran de la necessitat de preservar els recursos marins davant la situació de sobreexplotació pesquera.

Els darrers anys, les captures han disminuït un 25%, mentre que la facturació ha augmentat un 8%, dada que mostra com el producte de la pesca es converteix en article de luxe i, conseqüentment, s'exigeix la màxima qualitat.

D'altra banda, s'ha produït en els darrers anys un increment dels cultius marins com a complement necessari a la pesca tradicional. Per això, s'ha desenvolupat a Catalunya el sector de l'aqüicultura, amb noves tècniques de cultiu adaptades al nostre litoral, amb una varietat abundant de mol·luscos, peixos i crustacis. A Catalunya, a més, s'han instal·lat piscifactories continentals de truites, d'ostres i musclos.

Pel que fa al comerç exterior, representa el 4% del total de les sortides agroalimentàries, i té com a principals clients França, Itàlia i Portugal.

Principals associacions del sector: