Prodeca Generalitat de Catalunya

COL·LABORACIÓ DE PRODECA AL BARCELONA WINE WEEK 2022
Barcelona, del 4 al 6 d'abril 2022

PRODECA - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural dóna suport a la participació de cellers catalans a la fira Barcelona Wine Week (recinte firal de Montjuïc de Fira de Barcelona, dies 4-6 d'abril del 2022).

El saló Barcelona Wine Week (BWW) compta amb el recolzament de les principals institucions i organismes vitivinícoles en l'àmbit de l'estat espanyol i pretén posicionar-se com un esdeveniment clau i referent en la promoció de la comercialització i internacionalització dels nostres vins.

CONDICIONS I IMPORT DE L'APORTACIÓ DE PRODECA

Prodeca donarà suport amb una aportació directa als cellers catalans participants a la BWW que elaboren vi en territori català o dins d'una DO catalana -incloent també les catalanes productores dins de la DO Cava.

Les aportacions van destinades als cellers que participen en els espais dissenyats per fira. Segons això, no es contempla l'aportació a les empreses que participen amb decoració i disseny propis.

L'import de l'aportació, dependrà de la tipologia de participació escollida, sigui quina sigui la dimensió de l'espai, segons els següents criteris:

 1. 1. Participació directa en la zona LANDS
  Hi poden optar les empreses que fan la contractació del seu estand directament amb la fira.
  L'import de l'aportació, independentment de la dimensió del seu espai (7, 14, 21 o 35m2), és de 500€+iva.
  En cas que l'estand sigui compartit per 2 empreses, les dues hauran de complimentar la inscripció i indicar en observacions que comparteixen, amb qui i especificar quina de les dues és l'expositor principal. L'aportació serà de 300€+iva per empresa.
 2. 2. Empreses que participen sota l'organització Consell Regulador de Denominació d'Origen (CRDO) i aquest corre a càrrec de la contractació i pagament dels estands.
  L'import de l'aportació que rebrà el CRDO serà de 300€+iva per cada celler que exposi sota el seu paraigua.
  El Consell Regulador ha d'omplir el formulari d'inscripció de la pròpia DO i lliurar el llistat de cellers dels que gestiona la participació.
 3. 3. CRDO que dóna ajut o paga la inscripció de les empreses, però no paga l'espai de les empreses
  El CRDO tindrà dret a una aportació de 300€+iva.
  El Consell Regulador ha d'omplir el formulari d'inscripció de la pròpia DO i lliurar el llistat de cellers als que proporciona ajut.
 4. 4. CRDO que no paga l'espai ni altre ajut a les empreses, però contracta espai a fira (a més del promocional que fira ofereix a la DO)
  El CRDO tindrà dret a una aportació de 300€+iva.
 5. 5. Participació directa en estand de 4m2 (stand Impulse)
  Són els situats en els laterals del hall, fora de la zona LANDS.
  L'aportació per aquesta tipologia és de 200€+iva.

PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR L'APORTACIÓ

Per a poder rebre aquesta aportació, cal que els cellers segueixin les següents indicacions:

Empreses amb contractació directa amb fira (opcions 1 i 5):

 1. omplir el formulari d'inscripció que trobaran al final d'aquesta convocatòria, tot indicant la tipologia de participació escollida i, en el seu cas, si l'espai és compartit i amb quina empresa
 2. adjuntar còpia de la seva inscripció a la BWW com a empresa expositora de la fira
CRDO que paguen l'espai de les seves empreses o els donen alguna mena d'ajut (opcions 2 i 3)
 1. omplir el formulari d'inscripcióde la DO
 2. adjuntar relació d'empreses
CRDO participants que contracten espai extra a fira (opció 4)
 1. omplir el formulari d'inscripció de la DO
 2. adjuntar còpia de la seva inscripció a la BWW per l'espai extra
Prodeca analitzarà les sol·licituds rebudes i confirmarà l'aprovació de l'esmentada aportació.

L'adjudicació de l'aportació es farà per estricte ordre d'arribada de les sol·licituds que compleixin les condicions, fins a esgotar disponibilitat pressupostària.

MÈTODE DE COBRAMENT

Un cop rebuda la confirmació, l'empresa haurà de presentar una factura a Prodeca a través del portal de facturació electrònica e-FACT.

Us adjuntem un document amb una guia per a l'emissió de factures electròniques i podeu accedir a l'esmentada plataforma fent clic aquí.

Dades necessàries per a la facturació:

 1. El codi DIR3 de Prodeca que us demanarà la factura és A09006446
 2. Concepte: "Participació al saló Barcelona Wine Week 2022"

PERSONA DE CONTACTE

Persona de contacte a la que podeu enviar el correu de sol·licitud i demanar informació:

Núria Hernández
nhernandezmurillo@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei