Prodeca Generalitat de Catalunya

eBUSINESS MEAT with GABON- CAMERUN -COSTA D'IVORI - ZÀMBIA - SUDÀFRICA
Oferta de productes carnis a compradors africans

Prodeca, a través de les antenes Prodeca Àfrica Occidental, Africa Central i Africa del Sud, organitza la presentació de l'oferta de productes carnis  d'empreses productores i elaboradores de Catalunya a una selecció de compradors de Gabon, Camerun, Costa d'Ivori, Zàmbia i Sudàfrica.

PERFIL DELS COMPRADORS

GABON

 1. SIPAGEL Empresa importadora i distribuïdora de carn de xai, porcí i boví, ubicada a Libreville
  www.sipagel-gabon.com 

 2. SUPER GEL Empresa importadora i distribuïdora de carn de xai, porcí i boví, ubicada a Libreville
  www.supergel-gabon.com
CAMERUN
 1. BCL Empresa importadora de carn de xai i boví, amb una facturació d'uns 2 milions d'euros ubicada a Kotto, Doula

 2. SIPAL Empresa importadora de carn de xai, i boví, amb una facturació d'uns 2 milions d'euros ubicada a Akwa, Doula
COSTA D'IVORI
 1. SICS Empresa elaboradora d'empotits, de propietat espanyola, i amb una facturació de 10 milions d'euros, ubicada a Abidjan

 2. SICOPA Empresa importadora i distribuïdora de productes carnis i peix, de propietat espanyola,  ubicada a Abidjan.
ZÀMBIA
 1. LUBONA MEAT PRODUCTS  Empresa elaboradora d'embotits amb una  facturació de 3 milions d'euros, ubicada a Lusaka.

 2. REAL MEAT LIMITED Empresa elaboradora d'embotits amb una facturació de 10 milions d'euros, ubicada a Lusaka.
  realmeatafrica.com

 3. CAPITAL FISHERIES Empresa elaboradora d'embotits amb una facturació de 5 milions d'euros, ubicada a Lusaka.
  capfish.com
SUDÀFRICA
 1. BRITO'S FOOD INTERNATIONAL Empresa importadora i distribuïdora de carn de vacú i porcí, amb una facturació de 278 milions d'euros, ubicada a Cape Town
  www.corporate.britos.co.za
 2. MANTOS FOODS Empresa importadora i distribuïdora de carn i peix, amb una facturació de 582 milions d'euros, ubicada a Cape Town
 3. BILTONG Empresa importadora i distribuïdora de carn i peix, amb una facturació de 5 milions d'euros , ubicada a Centurion
  www.biltong.co.za

CATEGORIES D'INTERÈS

Aquests compradors han manifestat interès per les categories de producte següents:

 1. Carn de boví
 2. Carn de porcí
 3. Carn de xai
 4. Embotits
 5. Peix congelat 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Les empreses catalanes elaboradores de vi poden inscriure's en aquesta actuació abans del 10 denovembre de 2021.

Les empreses inscrites rebran un formulari de perfil d'empresa que hauran d'enviar a Prodeca juntament amb el seu catàleg de productes i característiques. La data màxima per a rebre el formulari de perfil i el catàleg de productes és el 12 de novembre. Si una empresa no envia la documentació en el termini establert, s'entendrà que causa baixa de l'actuació.

Tota la documentació rebuda es presentarà als compradors perquè facin una selecció de les empreses amb què volen mantenir una reunió de treball. Les reunions es faran online. Prodeca comunicarà a les empreses seleccionades la data de la reunió, i establirà el canal per a mantenir-la a mesura que les empreses africanes en confirmin disponibilitat.

COST DE PARTICIPACIÓ

No s'estableix preu per a aquesta actuació

TRANSPORT DE MOSTRES

No es contempla transport de mostres per a aquesta actuació. En cas que els compradors africans requereixin de l'empresa mostres de producte durant la reunió, l'empresa n'assumirà els costos i la coordinació.

SEGUIMENT

Prodeca, a través de les antenes Prodeca Àfrica Central, Prodeca Àfrica Oocidental i Prodeca Àfrica del Sud, farà un seguiment de resultats després de la reunió mantinguda amb cada empresa.

L'empresa catalana es compromet a comunicar a Prodeca el resultat de l'actuació.

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació i aclariments, podeu posar-vos en contacte amb:

Susanna Barquín
Tel. +34 607 07 31 16
sbarquin@gencat.cat

Cristina Ciurana
cciurana@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei