Prodeca Generalitat de Catalunya

eBusiness with CATALUNYA VINS Y SABORS ARGENTINA

Prodeca, a través de l'antena Prodeca - Argentina, ha acordat amb el retail Catalunya Vins y Sabors de Rosario, Argentina, l'organització d'una presentació de l'oferta d'empreses catalanes d'embotits i xarcuteria.

PERFIL DEL COMPRADOR

Catalunya Vins y Sabors és una botiga gourmet ubicada a Rosario, Argentina. Disposa de dos establiments de venda, a més de la venda en línia, de productes gourmet.

www.facebook.com/catalunya.vinsysabors/

CATEGORIES D'INTERÈS

Aquest comprador ha mostrat interès en conèixer oferta d'embotits i xarcuteria.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Les empreses catalanes elaboradores de productes de les categories d'interès, i que estiguin autoritzades per a exportar a Argentina, poden inscriure's en aquesta actuació abans del 2 de novembre de 2021.

Les empreses inscrites rebran un formulari de perfil d'empresa que hauran d'enviar a Prodeca juntament amb el seu catàleg de productes i característiques. La data màxima per a rebre el formulari de perfil i el catàleg de productes és el 3 de novembre. Si una empresa no envia la documentació en el termini establert, s'entendrà que causa baixa de l'actuació.

Tota la documentació rebuda es presentarà als compradors perquè facin una selecció de les empreses amb què volen mantenir una reunió de treball. Les reunions es faran online. Prodeca comunicarà a les empreses seleccionades la data de la reunió, i establirà el canal per a mantenir-la a mesura que les empreses filipines en confirmin disponibilitat.

PREU DE PARTICIPACIÓ

No s'estableix preu de participació per a aquesta actuació.

TRANSPORT DE MOSTRES

No es contempla transport de mostres per a aquesta actuació. En cas que el comprador requereixi de l'empresa mostres de producte durant la reunió, l'empresa n'assumirà els costos i la coordinació.

SEGUIMENT

Prodeca, a través de Prodeca - Argentina, farà un seguiment de resultats després de la reunió mantinguda amb cada empresa.

L'empresa catalana es compromet a comunicar a Prodeca el resultat de l'actuació.

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació i aclariments, podeu posar-vos en contacte amb:

Susanna Barquín
Tel. +34 607 07 31 16
sbarquin@gencat.cat


Cristina Ciurana
cciurana@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei