Prodeca Generalitat de Catalunya

eBUSINESS with d'Aràbia Saudita, Kuwait i Emirats Arabs
Oferta de productes catalans a cadenes de retail

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de Prodeca, organitza la presentació d'una oferta de productes catalans a una selecció de cadenes de retail d'Aràbia Saudita, Kuwait i Emirats Àrabs. 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Aquesta actuació està adreçada a empreses que disposin de productes registrats en els mercats de referència.

Les empreses inscrites rebran un formulari de perfil d'empresa que hauran d'enviar a Prodeca juntament amb el seu catàleg de productes en anglès.

Tota la documentació rebuda es presentarà a una selecció de supermercats de cada mercat perquè facin una selecció de les empreses amb què volen mantenir una reunió de treball. Les reunions es faran online. Prodeca comunicarà a les empreses seleccionades la data de la reunió, i establirà el canal per a mantenir-la a mesura que les cadenes de supermercats en confirmi disponibilitat.

TERMINI D'INSCRIPCIONS

Les empreses interessades s'hauran hauran d'enviar el formulari d'inscripció abans del 2 de novembre de 2021.

PREU DE PARTICIPACIÓ

No aplica preu de participació en aquesta actuació.

TRANSPORT DE MOSTRES

No es contempla transport de mostres per a aquesta actuació. En cas que algun supermercat requereixi de l'empresa mostres de producte durant la reunió, l'empresa n'assumirà els costos i la coordinació.

SEGUIMENT

Prodeca, a través de les seves antenes a Aràbia Saudita, Kuwait i Emirats Arabs, farà un seguiment de resultats després de la reunió mantinguda amb cada empresa.

L'empresa catalana es compromet a comunicar a Prodeca el resultat de l'actuació.

MÉS INFORMACIÓ

Per a més informació i aclariments, podeu posar-vos en contacte amb:

Susanna Barquín
Tel. +34 607 07 31 16
sbarquin@gencat.cat


Cristina Ciurana
cciurana@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei