Prodeca Generalitat de Catalunya

FIRA GASTRONÒMICA CRUÏLLA
Barcelona, del 8 al 10 de juliol de 2021

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses catalanes del sector restauració a LA FIRA CRUÏLLA ESPAI ALIMENTACIÓ 2021.

 

DADES DE LA FIRA

FIRA CRUILLA succeeix en un festival de música que des de 2010 se celebra al Parc de Fòrum Barcelona al mes de juliol. A banda de la música, la gastronomia i la tecnologia són els grans interessos del públic present al festival. Cruïlla defensa i aplica els valors de la responsabilitat social, el compromís mediambiental i el consum d'aliments locals de proximitat.

Dades de la darrera edició (2019)

 • Superfície neta:8.000m2
 • Superfície Fira Gastronòmica:260 m2
 • Expositors de la fira gastronòmica: 38
 • Aforament: 25.000 persones per dia dels quals el 3% dels visitants provenen de l'estranger.

ORGANITZACIÓ

L'esdeveniment forma part de l'eix d'actuacions de l'Àrea de Gastronomia de Prodeca i s'emmarca en la promoció de la marca Catalunya, on el menjar és cultura i de l'eina Gastroteca.cat, el cercador de productes catalans. Gastroteca.cat és el punt de trobada del producte català i Cruïlla és el  de trobada d'una comunitat de 180.000 consumidors culturals en gran part sensibles al consum sostenible i de proximitat.

 

L'esdeveniment reuneix oportunitats per a la promoció de l'alimentació de proximitat i per aquest motiu Prodeca tindrà presència a tota la proposta gastronòmica 2021 a través dels productors i elaboradors que assortiran els diferents operadors gastronòmics i que hauran de comptar amb Segell de Venda de Proximitat i estar inscrits a Gastroteca.cat.

S'impulsaran dues accions estratègiques per tal de capitalitzar el contingut gastronòmic del Festival Cruïlla dos marcs diferenciats on el públic visitant podrà gaudir de l'alimentació elaborada amb ingredients de proximitat:

Espai de restaurador estàtic, un estand de 100m2 que promocionarà la cuina catalana i els productes locals de proximitat amb matèria primera dels nostres pagesos, ramaders, pescadors i elaboradors s'oferiran 3 propostes gastronòmiques.

La Fira gastronòmica espai conjunt de 160 m2 que agruparà la participació d'operadors d'alimentació de Cruïlla. Seran 38 restauradors que ofereixen diferents propostes gastronòmiques en format furgoneta de menjar amb el producte de proximitat català com a protagonista.

ORGANITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ D'OPERADORS GASTRONÒMICS

Orientada a la participació en format furgoneta de menjars. Cada empresa disposarà d'un espai propi. La longitud màxima de cada food truck serà de 3 a 4 metres. Addicionalment, cada operador disposarà d'un espai de back office fora de l'espai visual del públic, de les mateixes dimensions de longitud del vehicle més 2 metres de profunditat aproximadament

CONDICIONS GENÈRIQUES DE PARTICIPACIÓ DELS FOODTRUCK

 • Integració al sistema cashless de l'esdeveniment per efectuar la totalitat dels cobraments de les vendesrealitzades.
 • Assistència a les formacions prèvies de funcionament del sistema cashless organitzades per l'esdeveniment.
 • Presentar documentació acreditativa de l'altaa la Seguretat Social de tots els treballadors (autònoms i règim general).
 • Presentació de Pòlissa de Responsabilitat Civil i rebut de pagament.
 • Documentació acreditativa de formació en manipuladors d'aliments de tots els treballadors.
 • Presentació de butlletins d'instal·lacions, electricitat i/o gas, del vehicle/caravana.
 • No es podrà fer servir vaixella i elements de plàstic per les degustacions.
 • No es podran vendre begudes.
 • Disposició d'extintor homologat.
 • Mànegues de gasrevisades.
 • Disposició de fulls dereclamacions.
 • Disposició de fulla d'ingredients al·lèrgens de la totalitat de la proposta gastronòmica.
 • Gestió i fracció deresidus<

REQUERIMENTS GASTRONÒMICS DE PARTICIPACIÓ DELS FOODTRUCKS

 1. Fer ús de matèria primera de pagesos, ramaders o elaboradors de proximitat. Aquests productors es poden trobar al cens del Segell Venda de Proximitat o bé al portalGastroteca.cat.

 2. Aquests productes hauran de ser ingredients principals i/o troncals de la proposta gastronòmica.

 3. Identificar i informarà l'organització de Cruïlla prèviament de quins són aquests productes i els productors o elaboradors que els produeixen o transformen, juntament amb la proposta gastronòmica i de preus que presentaran al festival (fitxa adjunta)

 4. Presentar factures per la compra de producte que certifiquin l'adquisició i ús d'aquests productes durant el festival. Aquestes factures es podran presentar durant la celebració del festival o fins a 5 dies després de la finalització d'aquest arestauracio@cruillabarcelona.com.

 5. Participar de la sessió online de MATCHMAKING entre operadors i productors agroalimentaris. La sessió connectarà operadors que cerquin productes i productors que els elaborin, no tindrà cost i es realitzarà amb una agenda pre-establerta a partir dels interessos dels operadors.

PRESTACIONS QUE OFERIRÀ LA FIRA

 • Espai on realitzar el muntatge del vehicle/caravana de l'operador.
 • Punt de connexió elèctrica.
 • Potència elèctrica: la base de potència elèctrica que s'ofereix és de 6,6 KW. En cas de superar aquesta potència, l'operador haurà de pagar una despesa extra segons tarifa.
 • Punts amb aigua i desguàs d'ús comú.
 • Espais i àrees de consum i el seu manteniment.

UBICACIÓ DELS OPERADORS

La ubicació dels operadors al recinte serà causada per l'esdeveniment, atesos els següents criteris: antiguitat i interès i equilibri de l'oferta gastronòmica de cada espai

SERVEI DE MATCHMAKING ENTRE OPERADORS GASTRONÒMICS I PRODUCTORS

Prodeca posarà a disposició dels operadors un servei sense cost per connectar-los amb proveïdors de proximitat que produeixin els aliments que necessitin comprar. Addicionalment, es promouran trobades de negocis entre compradors i venedors per tal de poder afavorir el coneixement de nous productes i productors de proximitat. Aquestes reunions seran amb una agenda preestablerta a partir dels interessos dels operadors gastronòmics i es desenvoluparan online.

COST DE PARTICIPACIÓ

L'empresa per tal de formar part del procés de selecció, haurà d'enviar la sol·licitud de participació degudament complimentada.

Un vegada admesa la seva sol·licitud l'empresa haurà d'efectuar el pagament de 200 € +21 % IVA a Prodeca

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds15 de juny de 2021

Festival Cruïlla es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris de rati de servei i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca i el Festival Cruïlla aplicaran el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i els abans esmentats.

Una vegada admesa la sol·licitud, si l'empresa renuncia a la seva participació, no tindrà cap dret a reclamar l'import de 200 euros per concepte de reserva d'espai.

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei