Prodeca Generalitat de Catalunya

PROWINE SHANGHAI 2021
Xangai, del 9 a l'11 de novembre

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira ProWine Shanghai 2021 que se celebrarà a Xangai del 9 a l'11 de novembre.

DADES DE LA FIRA I DEL MERCAT

Es tracta de la desena edició de la ProWine China (que passa denominar-se Prowine Shanghai), fira exclusivament professional, que se celebra a Shanghai dins el marc de la FHC, Food & Hotel China, fira xinesa líder en alimentació i hostaleria.

Organitzada per Messe Düsseldorf China i l'UBM, és una de les plataformes de contacte comercial més importants per al sector del vi a Àsia.

Dades de l'edició 2020
22.542 visitants (48,20% Xangai, 51,80% de la resta de Xina)
400 expositors participants, productors i distribuïdors

Perfil dels visitants
Aquest certamen s'adreça exclusivament als professionals del sector del vi i espirituosos.

La tipologia de visitants inclou importadors i distribuïdors (30%), botigues i supermercats (25%), majoristes (17%), restauració, hotels i bars (10%), consultors i serveis pel sector del vi (8%), productors (5%), càtering (5%).

Majoritàriament provenen de la Xina continental: Shanghai, Sichuan, Hainan, Guangdong, Shandong, Beijing, Liaoning. També de Mongòlia i Macau.

Dades del mercat

El mercat xinès del vi té un gran potencial de creixement tot i que, arrel del COVID-19, al 2020 ha reduït considerablement el volum de vi consumit en un 6% i passant al 4rt consumidor mundial en volum (310,9 milions de litres) quan ostentava la 3a posició al 2019, en valor s'ha mantingut com el 2on mercat (2.267,2 M€) després d'USA. Tot i això, el preu unitari mitjà de compra ha augmentat un 4% en termes de valor.

Per als consumidors xinesos, beure vi va associat a un millor nivell de vida, especialment entre les classes mitjanes emergents. Segons la duana de la Xina hi ha hagut una disminució del nombre d'importadors de vi de raïm a la Xina donada la competència entre ells. De fet han desaparegut gairebé un terç dels importadors representant un autoajustament de l'oferta.

El tancament del canal de comerç pel COVID, inclosos els restaurants i els bars, durant el primer trimestre del 2020 va afectar fortament les vendes de vi, especialment al comerç físic, on el vi de raïm negre té un paper important en les reunions socials i festives. Les vendes del canal online es van veure menys afectades que les dels canals presencials a causa de les comandes de permanència a casa, ajudades també per l'hàbit dels consumidors d'acaparar vi de raïm negre abans de la Festa de la Primavera.

Al 2020 el vi negre ha representat en volum el 73,26% i en valor el 73,25% de les vendes, seguit del blanc (23,19% en volum i 23,07% en valor), el rosat (2,75% en volum i 2,64% en valor) i l'escumós (0,69% en volum i 1,03% en valor).

L'escumós és el producte vitivinícola més dinàmic, i tot i que encara representa una quota molt petita de les vendes globals de vi, el seu volum i les seves taxes de creixement del valor continuen i continuaran superant a la resta de categories de vins. De fet cada vegada més s'incrementa el nombre de marques d'escumós, que és un tipus de vi que es consumeix principalment en bars i restaurants de gamma alta, així com en festes, i és adquirit sobretot per les generacions joves.

Les previsions pels propers 5 anys denoten que el vi escumós experimentarà un fort repunt amb un creixement estimat de pràcticament un 51% en valor i un 47% en volum respecte al 2020. Per a la resta de vins es preveu un decrement del 3,9% en volum mantenint pràcticament el valor; estimació que s'alinea amb el fet que cada vegada s'estan valoritzant més els vins per part dels consumidors, tal com ens indica el creixement sostingut del preu mitjà.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Sota la marca CATALUNYA, cada empresa disposarà d'un espai propi de 9m2, amb magatzem, nevera petita, taula, cadires, espai per exposició y taulell-mostrador.

La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar altre material promocional (vinils, desplegables, rotulació), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i ho comuniqui a Prodeca amb antelació, assumint-ne els treballs i/o els costos de col·locació.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

L'empresa estarà inclosa en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

El cost de participació és de 3.200€ + 21% IVA = 3.872€

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Seran admeses les empreses que compleixin amb el següent:

  1. Empreses catalanes elaboradores de vi, escumós o altres productes vinícoles catalans
  2. Empreses catalanes elaboradores de licors i altres begudes alcohòliques
No s'admetran productes vinícoles emparats per alguna denominació d'origen no catalana. Tampoc no s'admetran empreses dedicades exclusivament al comerç de vins llevat que representin una empresa elaboradora; en aquest últim cas, el nom que constarà com a expositor serà el de l'empresa elaboradora.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira. El criteri d'acceptació d'empreses serà el general de Prodeca: per ordre d'arribada d'inscripcions.

Es realitzarà un sorteig per a assignar la ubicació de les empreses expositores en l'estand.

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho amb un cost de 200 € + IVA.

Per tal que l'actuació pugui realitzar-se es necessita un mínim de 10 empreses inscrites. En cas que no s'arribés a aquesta quantitat en la data límit establerta, es retornarien els imports satisfets.

IMPORTANT: davant el desconeixement de la vigència de les restriccions d'entrada a Xina, les empreses han de preveure la possibilitat que sigui un representant local qui atengui l'estand.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 30 de juny 2021

Drets d'inscripció: 1.000 € + 21% IVA = 1.210€

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 8 d'octubre de 2021.

Si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons els criteris establerts en l'apartat Condicions de Participació de la present convocatòria.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca no es fa càrrec de l'organització del transport de les mostres d'exposició, i la contractació de l'esmentat servei correrà a compte de l'empresa expositora, la qual s'haurà de responsabilitzar de la contractació i de la rebuda de les mostres al seu estand.

L'empresa expositora pot contractar els serveis de l'empresa de transport que prefereixi.

En cas necessari, Prodeca us pot proporcionar i ajudar en el contacte d'empreses transitàries que us poden fer el servei.

Més endavant, Prodeca enviarà un comunicat amb indicació de les normatives i dates màximes en què el producte haurà d'enviar-se, indicant també dia i hora per al lliurament a l'estand en funció de les necessitats de muntatge.

PERSONA DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte de la inscripció o la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Núria Hernández
627 48 27 12

nhernandezmurillo@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei