Prodeca Generalitat de Catalunya

GASTRONÒMIC FÒRUM BARCELONA '21
Del 18 a 20 d'octubre de 2021

El Departament d' Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de Prodeca organitza la participació agrupada d'empreses al GASTRONÒMIC FÔRUM BARCELONA que se celebra els dies 18,19 i 20, d'octubre de 2021 al Palau 8 del Recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.

Amb la voluntat de generar fórmules que afavoreixin la participació dels productors agroalimentaris de qualitat catalans, la creació de plataformes i punts de trobada entre restauradors, productors i empreses del sector, PRODECA, organitza la participació agrupada d'empreses amb l'objectiu de reunir una mostra significativa d'empreses i productors artesans catalans.

DADES DE LA FIRA

Fitxa tècnica

Sector: Enogastronòmic, equipament i serveis

Dates: del 18 al 20 d'octubre 2021

Lloc: Palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona

Periodicitat: Biennal

Perfil de visitant:

Públic professional: distribuïdors, responsables de compra del sector food service, empresaris de restauració i indústria agroalimentària, administracions i associacions, centres de formació, cuiners, enòlegs, botigues especialitzades, periodistes i crítics gastronòmics, entre d'altres.
Públic gourmet.

Perfil d'expositor:

Productors i fabricants d'aliments i begudes, distribuïdors i empreses del sector food service, publicacions gastronòmiques, entitats, institucions, empreses de serveis, equipament i maquinària per a hoteleria, utillatge, tèxtil, entre d'altres.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un estand 3x2 = 6m2

Les empreses disposaran d'un estand de fusta amb mostrador de fusta i un tamboret

Totes les empreses tindran el seu nom clarament visible.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari, disseny o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost (congeladors i neveres expositores i l'augment de potència elèctrica aniran a càrrec de les empreses).

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Enguany, Prodeca – DARP, la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona, i Girona Excel·lent, estem treballant per a compartir una mateixa ubicació, l'Espai Catalunya, i així complementar i reforçar les respectives activitats dins el Fòrum Gastronòmic Barcelona.

En aquest context, la participació de les empreses de la Xarxa de Productes de la Terra haurà de ser a través de la Diputació de Barcelona (poseu-vos en contacte amb el vostre referent territorial-https://xarxaproductesdelaterra.diba.cat/la-xarxa/membres-de-la-xarxa), i les empreses incloses dins de "Girona Excel·lent" serà a través del mateix segell (Carles Benítez - gironaexcellent@ddgi.cat) . Pel que fa a la resta d'empreses de la província de Barcelona i de Girona, així com les empreses de la província de Lleida i Tarragona, podran participar a través de Prodeca.

PRODECA es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat.

Si hi ha molta demanda per part d'un sector determinat, es limitarà el nombre d'espais per tal de no produir una sobre-oferta.

En cas que hi hagi una demanda superior d'espais oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

Prodeca no assumeix el transport dels productes.

COST DE PARTICIPACIÓ

Cada empresa podrà sol·licitar un espai, de 3x2 m.

En cas d'estar interessats en 2 espais, es podrà sol·licitar i l'assignació dependrà de la disponibilitat d'espai.

Preu per espai individual: 1.000 € + 21% IVA

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds20 de serembre  de 2021

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat els 1000 € + IVA corresponents a la participació.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'adjudicació dels espais es farà per sorteig públic.

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Cristina Ciurana
cciurana@gencat.cat
Tel. 93 552 48 20

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei