Prodeca Generalitat de Catalunya

FIRA ÀPAT
TARRAGONA, 11 A 13 DE JUNY

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, coordina la participació agrupada de Productors de Proximitat a la Fira Àpat que se celebrarà a Tarragona (recinte firal de Tarragona)  del 11 al 13 de juny de 2021.


DADES DE L'ESDEVENIMENT

Concepte
Durant tres dies, els productors i elaboradors de productes agroalimentaris catalans podran presentar i vendre els seus productes i les seves novetats tant a professionals del sector (restaurants, botigues, hotels, vinoteques, distribuïdors…) com consumidors finals.

Dates
11 a 13 de juny

Horaris firals
Divendres: 17h a 21h
Dissabte: 11h a 21h
Diumenge: 11h a 20h

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un espai aproximat de 2 x 2,5 m, dins d'un espai conjunt de "Productes de Proximitat", un  taulell-mostrador amb el nom l'empresa, segons el disseny de l'estand, una cadira

*En cas de renúncia a qualsevol d'aquests elements, s'ha de notificar a l'ORGANITZACIÓ.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

La decoració bàsica serà uniforme per a tot l'estand. Cada expositor, en el seu espai interior, podrà fer el disseny que cregui oportú.

Es disposa de 8 espais per productes de proximitat.

CRITERIS DE SELECCIÓ D'EMPRESES

1.Qualitat dels productes: els participants hauran de ser productors i/o elaboradors directes, preferiblement amb algun segell de qualitat reconegut pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. EN CAP CAS S'ADMETRAN DISTRIBUÏDORS I/O REVENEDORS.
2.Distribució territorial: les empreses participants seran escollides garantint-ne al màxim l'equilibri territorial.
3.Distribució sectorial: les empreses seran escollides mantenint un equilibri sectorial (productes).
4.Varietat de producte de les empreses participants. En cas de tenir molta demanda per part d'un sector determinat, es limitarà el nombre d'empreses per tal de no provocar una sobre oferta.
5.Serà Prodeca qui donarà el vistiplau a les empreses que compleixin els requisits demanats.
6.Les empreses seleccionades hauran de fer l'ingrés en el termini indicat per l'organització.

COST DE PARTICIPACIÓ

Cost per espai: 400 €+ 21% IVA

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 14 de maig de 2021

PERSONA DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Cristina Ciurana
Àrea de Solucions Sectorials 
cciurana@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei