Prodeca Generalitat de Catalunya

SHOW-ROOM DEL VI CATALÀ
Fira de Barcelona, 19 i 20 d'octubre

Davant la impossibilitat de poder celebrar la Mostra de Vins i Caves de Catalunya en el mateix format que els anys anteriors, atesa la dificultat en l'aplicació de les mesures sanitàries i de control d'afluència de públic a causa de la COVID-19, des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, PRODECA segueix donant suport promocional i comercial a les empreses del sector del vi catalanes amb la celebració d'un esdeveniment que permeti establir relacions comercials amb prescriptors locals.

DESCRIPCIÓ DE L'ESDEVENIMENT

Show-room presencial de cellers, amb exposició i tast de productes en taules individuals.

L'actuació va dirigida al públic professional del sector HORECA, botigues especialitzades, comerços i prescriptorsdel sector, de Barcelona i l'àrea metropolitana, i no està previst l'accés del públic general.

El Show-room, per tant, té un enfocament únicament business i està pensat per unes 75 empreses. L'esdeveniment es podrà celebrar si hi ha un mínim de 45 cellers expositors.

 

Per si arribat el dia i per condicionants sanitaris no es pogués fer un esdeveniment presencial, també s'està treballant en un format virtual amb el que es podrien mantenir les reunions B2B i del que us informarem en quant disposem de la informació.


 

DATES, UBICACIÓ I HORARIS

Les dates de realització seran el 19 i 20 d'octubre de 2020 (dilluns i dimarts) amb horari de 10:00h a 19:00h.

El muntatge es farà el 18 d'octubre.

La ubicació serà al "corner" del pavelló núm 8 de Fira de Barcelona – Montjuïc Plaça d'Espanya - Barcelona

MOBILIARI I FUNCIONAMENT

Les empreses catalanes disposaran d'un espai fix per exposar els seus productes amb:
- Taula-mostrador i cadires
- Logotip o nom d'empresa
- Cubell pel gel
- Escopidor
- Servei de copes i de gel

Les empreses podran portar els seus desplegables per situar darrera el seu espai.
Es realitzarà un sorteig per assignar la ubicació dels cellers expositors.


Cada celler disposarà de 2 cadires a la part interior i 2 pel visitant, perquè es visualitzi fàcilment si l'espai està disponible o ocupat i d'aquesta manera garantir que l'atenció al visitant és individualitzada i evitar acumulacions (normativa COVID-19).

Segons això, només hi pot haver un màxim de 2 persones representant cada celler i atenent un màxim de 2 visitants professionals alhora.


 

CONDICIONS I COST DE PARTICIPACIÓ

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Seran admesos els cellers elaboradors de vins i cava produïts a Catalunya.

No s'admetran productes vinícoles d'origen o denominació no catalana. Tampoc no s'admetran empreses dedicades exclusivament al comerç de vins llevat que representin una empresa elaboradora; en aquest últim cas, el nom que constarà com a expositor serà el de l'empresa elaboradora.

Els cellers participants únicament podran oferir al visitant el tast dels productes elaborats segons la descripció del paràgraf anterior.

Cost per empresa: 400 € + 21% IVA = 484€


L'Organització emetrà una factura en concepte de participació al Show-room del Vi català, un cop s'hagin abonat els pagaments corresponents mitjançat targeta de crèdit o transferència bancària, a través del sistema on line d'inscripció.


 

ADMISSIÓ D'INSCRIPCIONS

Es calcula la participació d'uns 75 cellers catalans i s'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai disponible.

Cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

Els cellers interessats a participar com a expositors delShow-roomdel Vi Català hauran de retornar el formulari d'inscripció i abonar l'import corresponentabans del 31 d'agost de 2020.

L'admissió de sol·licituds, així com l'assignació d'espais, són competència exclusiva de l'Organització. L'acceptació de la sol·licitud de participació serà notificada via e-mail als participants. Cas de denegació, l'Organització retornarà l'import abonat.


OBLIGATORIETAT DE LES NORMES DE PARTICIPACIÓ

Els cellers participants accepten, a través del formulari d'inscripció, complir amb les normes de participació en aquest esdeveniment, en especial en compliment dels protocols i de les mesures de seguretat relacionades amb la COVID-19.

L'incompliment de qualsevol de les normes establertes allibera l'Organització del Show-room de les seves obligacions envers els cellers participants i pot repercutir en la impossibilitat de participació en properes edicions.


PERSONES DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en el Show-room del Vi Català us podeu adreçar a:

PRODECA: 

Tel: 93 552 48 20

Núria Hernández
nhernandezmurillo@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei