Prodeca Generalitat de Catalunya

PROWINE ASIA 2020 - LICORS I ESPIRITUOSOS
Singapur, 13 al 16 de juliol de 2020

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira ProWine Asia 2020 que se celebrarà a Singapur del 13 al 16 de juliol.

DADES DE LA FIRA I DEL MERCAT

ProWine Asia és una fira de periodicitat anual adreçada a públic exclusivament professional del sector del vi i espirituosos que alterna la seva seu de celebració entre les ciutats de Hong Kong i Singapur. La del 2020 serà la cinquena edició d'aquesta fira i se celebrarà a Singapur.

Aquest certamen se celebra en paral·lel amb la Food and Hotel Asia (FHA). 

Organitzada per Messe Düsseldorf i Singapore Exhibition Services, és una de les plataformes de contacte comercial més importants per al sector agroalimentari a Àsia, i amb especial influència al Sud-est asiàtic.

Dades de l'edició 2018 (última edició a Singapur)

310 expositors de 21 països
12.184 visitants professionals de 67 països

Perfil dels visitants

Aquest certamen s'adreça exclusivament als professionals del sector del vi i espirituosos. La tipologia de visitants inclou importadors de vi i licors, distribuïdors, majoristes, importadors, minoristes, agents, inversors, sumillers, barmans, responsables de F&B, cuiners, línies aèries, creuers, ferrocarrils, horeca, resorts, hipermercats, supermercats, botigues de conveniència, càtering institucional i associacions comercials.

Majoritàriament, els assistents a les fires de Singapur solen ser de l'ASEAN (Indonèsia, Malàisia, Filipines, Singapur i Tailàndia). 

Dades del mercat

Els patrons de consum estan canviant arreu del món i la tendència en el consum de licors occidentals s'està estabilitzant a favor del creixement a Orient.

Així ho demostren les dades, ja que actualment Europa representa el 19,36% del consum mundial de begudes espirituoses (la UE 11,36%) i la regió d'ASEAN assoleix al 2018 una quota del 7,46%.

El consum al 2018 ascendeix a 1.562.594 milers de litres amb una previsió de creixement en 5 anys de l'11,59% segons dades d'Euromonitor International Ltd.

Els productes més consumits a la regió son: el Sura Khao (31% del total), el Brandi (17%), la Ginebra (16%), les mescles (15%), el Rom negre (12%), els licors blancs (4%) i el Whisky (2%).

El consum per càpita de licors del conjunt d'aquesta regió està per sobre de la mitjana mundial (3,4 litres/persona) i en el cas de Tailàndia i Filipines assoleix respectivament els 11 i 6,8 litres/persona.

Partint del fet que la major part de les begudes alcohòliques consumides són produïdes a la regió, els jugadors internacionals troben oportunitats en totes les categoria gràcies a l'increment de la demanda.

Si bé la majoria dels productes alcohòlics es troben en el segment estàndard, el dinamisme en la demanda de categories com el conyac i el whisky reflecteixen una "Premiumització" que ha afavorit una presència creixent de marques Premium, Ultra Premium i de prestigi internacional. Una demanda que no solament trobem a la distribució minorista sinó també en bars, pubs, restaurants i altres canals de luxe, que estan creixent en nombre en les grans ciutats i que donen molta visibilitat a aquests tipus de productes per atraure als clients. Aquest tipus de begudes Premium estan dominades pels productes internacionals.

A Tailàndia, el nou règim fiscal introduït el setembre del 2017 va servir per rebaixar el preu dels licors importats, mentre que els locals van augmentar el preu, beneficiant el nombre creixent de turistes, molts dels quals compren còctels que contenen begudes alcohòliques importades en bars i restaurants.

La tendència pels còctels comercials continua desenvolupant-se a la regió d'ASEAN, impulsada principalment pels joves, juntament amb la classe treballadora i els expatriats.

L'augment de l'hàbit de menjar i beure fora de casa entre molts consumidors i l'increment dels ingressos són un dels factors principals que fan pronosticar aquest creixement del consum de més d'un 11% fins a 2023.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Sota la marca CATALUNYA, cada empresa disposarà d'un espai propi amb magatzem, taula, cadires, espai per exposició, taulell-mostrador i nevera petita. 

La decoració bàsica serà uniforme per a tot l'estand. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar altre material promocional (vinils, rollup, rotulació), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i ho comuniqui a Prodeca amb antelació, assumint-ne els treballs i/o els costos de col·locació.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

L'empresa estarà inclosa en el catàleg de fira. 

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cost per un espai: 3.200 € + 21% IVA

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira. El criteri d'acceptació d'empreses serà el general de Prodeca: per ordre d'arribada d'inscripcions.

Es realitzarà un sorteig per a assignar la ubicació de les empreses expositores en l'estand.

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 200€ + IVA.

Per tal que l'actuació pugui realitzar-se es necessita un mínim de 8 empreses inscrites. En cas que no s'arribés a aquesta quantitat en la data límit establerta, es retornarien els imports satisfets.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 26 de novembre de 2019

Drets d'inscripció: 1.600 € + 21% IVA

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 22 de febrer de 2020.

Si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per a anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris establerts en l'apartat anterior.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport de mostres. Tot i això, l'expositor pot contractar els serveis d'una altra empresa de transport.

Si l'empresa expositora decideix contractar un altre servei de transport, Prodeca no assumirà responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal de les mostres enviades, tasca que haurà d'assumir en tot cas l'empresa contractant.

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a ús exclusiu d'exposició a la fira fins a un 50% del cost del mateix, amb un màxim de 300€ per empresa, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver-hi que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.

PERSONES DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:


Núria Hernández
nhernandezmurillo@gencat.cat

Montserrat Costafreda
mcostafreda@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei