Prodeca Generalitat de Catalunya

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2020
Brussel·les, 21 - 23 d'abril de 2020

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira Seafood Expo Global.<

Saló internacional de productes del mar que reuneix els principals compradors i venedors d'aliments del sector. El certamen exhibeix l'oferta més completa de productes del mar frescos, en conserva, processats i congelats, així com serveis complementaris per al seu processament, conservació i logística.

DADES DE LA FIRA

Seafood Expo Global / Seafood Processing Global és el major esdeveniment comercial del sector del peix i marisc del món.

Els visitants professionals vénen a trobar-se amb proveïdors, novetats en productes i a establir contactes amb altres professionals de la indústria.

L'edició 2020 (28ena edició) és una oportunitat per promoure i vendre els vostres productes de la mar, equips i serveis de processament als compradors líders de tot el món.

Dades de l'edició anterior (2019):

  1. 39,322 m2 de superfície d'exposició
  2. 2.007 expositors de 88 països
  3. 29,200 visitants professionals de 155 països
  4. 74 National and Regional Country Pavilions
Perfil del Visitant:
  1. Distribuïdors / Importadors / Exportadors / Majoristes / Supermercats
  2. Fabricants / Processadors
  3. Càtering / Hospitals / Hotels / Ressorts / Restaurants / Bar
  4. Fast Food / Escoles
  5. Companyies aèries/ Creuers

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Prodeca posa a disposició de les empreses catalanes fabricants del sector del peix un espai d'exposició sota la marca Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la promoció comercial d'aquest sector.

Cada empresa disposarà d'un estand de 10m2 amb magatzem, taula, cadires, taulell-mostrador i una superfície d'exposició de producte (prestatgeria o vitrina segons disseny final), a més del grafisme (logo i imatge d'empresa).

Les empreses podran triar:

-Hall 7: estand individual 4950 € (aprox. 10 m) – capacitat per a 10 estands, aproximadament
-Hall 8: estand individual 4550 € (aprox. 10 m) – capacitat per a 6 estands, aproximadament

En cas que es superi el nombre màxim d'expositors en un dels halls, es farà un sorteig entre tots els inscrits per decidir la ubicació final de les empreses entre els dos halls. 

En cas que no hi hagi quòrum mínim al Hall 8 (menys de 3 empreses inscrites) aquest espai no es contractarà. 
En aquest cas, s'aplicarà el criteri d'ordre d'inscripció i pagament per a l'espai disponible al Hall 7. Les 10 primeres empreses inscrites (hall 7 i hall 8) que hagin pagat els drets d'inscripció i enviant el corresponent comprovant de transferència, podran participar a la Seafood al Hall 7.

La decoració bàsica dels estands serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar altre material promocional (vinils, rollup, retolació, etc.), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i que els elements es plantegin enganxats, no clavats. L'expositor ho haurà de comunicar prèviament a Prodeca; l'expositor ha d'assumir els costos de fabricació i col·locació dels mateixos.

Per als expositors que necessitin algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, Prodeca proporcionarà un llistat de preus d'elements extres i l'empresa expositora haurà d'assumir-ne el cost.

El lloguer de congeladors i neveres aniran a càrrec de l'expositor. Prodeca assignarà una empresa per al lloguer de neveres i facilitarà a les empreses expositores un catàleg i un llistat de preus. L'empresa de lloguer dels equipaments facturarà directament a les empreses el cost del lloguer. Si alguna empresa opta per llogar els congeladors o neveres a una empresa diferent de la proposada, haurà de comunicar a Prodeca el model, les mides i la potència de l'equipament llogat, per tal d'adaptar-lo a l'espai de l'estand.

Es disposarà de punt d'aigua d'ús comú.

Tota empresa participant estarà inclosa en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.


 

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cost per estand individual 10m2 al Hall 7: 4.950 € + IVA
Cost per estand individual 10m2 al Hall 8: 4.550 € + IVA


Donat que l'espai és reduït, el número d'expositors és molt limitat i s'acceptaran peticions segons disponibilitat i ordre d'arribada. La ubicació dels espais es realitzarà per com s'ha descrit al punt anterior. Les ubicacions dins de casa hall, així com l'adjudicació de les cantonades, es realitzaran per sorteig.

L'ampliació d'espai només s'acceptarà en cas que quedi espai disponible al final del termini d'inscripció.

Les empreses interessades en participar hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho marcant la casella en el full d'inscripció i assumint un cost addicional de 300€, que es facturarà una vegada adjudicada, desprès del sorteig que determinarà la ubicació de les empreses.

Degut a la limitació d'espai Prodeca només acceptarà 3 inscripcions d'empreses que no comercialitzin directament amb productes alimentaris del mar (com empreses d'additius, laboratoris, etc).

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira. El criteri d'acceptació d'empreses serà el general de Prodeca: per ordre d'arribada d'inscripcions.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 23 de setembre de 2019

Dret d'inscripció: 1.700 € + 21% IVA = 2.057 €

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 21 de febrer de 2020.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat. Prodeca no serà responsable dels possibles danys i perjudicis que l'esmentada anul·lació pogués ocasionar a les empreses.


TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport i assumirà el cost de transport d'anada de mostres per a l'ús exclusiu d'exposició a la fira, fins al màxim d'1 m3 per empresa/estand, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.  Si una empresa envia a la fira més d'un palet a causa de la temperatura diferent dels productes a transportar (convencional, refrigerat o congelat), Prodeca assumirà el cost de transport fins al màxim d'1 m3 del palet amb el producte principal a exposar. L'empresa de transport facturarà la resta del cost de transport a l'expositor amb el mínim a facturar d'1 m3 per a cada palet complementari, en base del preu contractat per Prodeca al transportista de referència.

Cas que un expositors hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.

Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.

Si l'empresa expositora decideix contractar una altra empresa de transport, Prodeca no assumirà el seu cost i no tindrà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.

Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor.

Les empreses hauran de ser presents el dia de muntatge, dilluns dia 20 d'abril, a partir de les 12:00 h i fins les 17:00 h, per fer la recepció i col·locació a les neveres i congeladors del seu producte.

PERSONA DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Maria Camino
93 552 48 20
maria.camino@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei