Prodeca Generalitat de Catalunya

GULFOOD 2020
DUBAI (EMIRATS ÀRABS), 16-20 DE FEBRER DE 2020

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació d'empreses catalanes del sector agroalimentari a la fira GULFOOD 2020, sota el lema Catalonia the land of Barcelona.

DADES DE LA FIRA

25ena edició de la més gran exposició anual d'empreses d'aliments i begudes no alcohòliques del món, que es reuneixen durant 5 dies de negoci a Dubai (Dubai World Trade Center – DWTC), eix del comerç internacional.

Es tracta d'una fira estratègica per a les empreses d'alimentació que vulguin establir contactes comercials a la zona d'Orient Mitjà, Àsia i Àfrica oriental.

Gulfood convoca 5 mil expositors, en una superfície de prop de 100 mil metres quadrats d'exposició.

Atrau visitants de tot el món, professionals clau en la decisió de compra de governs, creuers, indústria del transport i aviació, institucions hospitalàries i educatives que ofereixen càtering i serveis de menjar.

Xifres de l'edició anterior:

100.000 visitants de 200 països

 1. 52% d'Orient Mitjà
 2. 26% d'Àsia
 3. 10% d'Àfrica Oriental
 4. 8% d'Europa
 5. 3% d'Amèrica
 6. 1% d'Oceania
Perfil dels visitants:
 1. 46% importadors, distribuïdors, majoristes
 2. 35% food service, hospitality
 3. 11% retail
 4. 3% institucions
 5. 5% altres
NOTA: No està permesa l'exposició de productes alcohòlics ni derivats del porcí.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Prodeca posa a disposició de les empreses catalanes un espai d'exposició sota la marca Catalunya the land of Barcelona, amb l'objectiu de contribuir a la promoció comercial d'aquest sector.

Cada empresa disposarà d'un estand individual de 9m2 que inclou:

 1. Imatge de l'empresa
 2. Magatzem individual
 3. 1 taula, 4 cadires, mobiliari adequat per a exposició de productes
 4. Neteja del pavelló
 5. Inclusió en el catàleg oficial de fira
 6. Electricitat bàsica i necessària per a il·luminació de l'estand i connexió de mòbils o PC
 7. En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria (elements de refrigeració, electricitat 24 hores, transport, electricitat extra), haurà d'assumir-ne el cost
 8. Atenció personalitzada prèvia i durant la fira per part de personal de Prodeca
Les empreses que vulguin contractar un estand doble hauran de fer-ho notar en la sol·licitud de participació; no obstant, no es pot garantir que la totalitat de peticions es pugui atendre per raons de disponibilitat d'espai. El criteri a aplicar serà el general de Prodeca, per ordre d'arribada d'inscripcions.

Prodeca lliurarà l'estand amb una decoració bàsica, uniforme per a tots els estands de Catalunya. Els expositors, si ho creuen convenient, podran adaptar el seu estand, sempre que ho comuniquin prèviament a Prodeca, i n'assumeixin els costos corresponents.

Si l'empresa expositora opta per l'adaptació del seu estand, en qualsevol cas, aquesta no podrà afectar els elements gràfics bàsics d'identificació (identificació gràfica de l'empresa, imatge de Catalunya).

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

L'empresa estarà inclosa en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

COST DE PARTICIPACIÓ

Cost per estand de 9m2: 4.900€ + 21% IVA

ADMISSIÓ D'INSCRIPCIONS

Drets d'inscripció: 1.300 € + 21% IVA

Termini d'admissió de sol·licituds: 15 d'octubre

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 11 de desembre de 2019.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada d'inscripcions.

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport de mostres. Tot i això, l'expositor pot contractar els serveis d'una altra empresa de transports.

Si l'empresa expositora decideix contractar un altre servei de transport, Prodeca no assumirà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a ús exclusiu d'exposició a la fira fins a un màxim d'1m3 per empresa, i fins a un màxim de 130€ per empresa en transport marítim, i 350 € per empresa en transport aeri, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal. En cas que l'empresa expositora hagi contractat els serveis a una empresa diferent a l'assignada, aquesta empresa haurà de presentar a Prodeca una factura per l'import corresponent al transport de mostres, fins als imports màxims esmentats, acompanyada del resum detallat del servei de transport realitzat.

Cas que un expositor hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència. No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora. Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor. Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.

MÉS INFORMACIÓ

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Prodeca
Tel. 93 552 48 20

Cristina Ciurana
cciurana@gencat.cat

Susanna Barquín
sbarquin@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei