Prodeca Generalitat de Catalunya

ISM 2020
Colònia (Alemanya), del 2 al 5 de febrer

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca organiza la participació d'empreses catalanes a la fira ISM, que se celebra a Colònia (Alemanya) del 2 al 5 de febrer de 2020.

DADES DE LA FIRA I PERFIL DEL VISITANT

ISM és la fira més gran del món per als dolços i snacks. Cada any, reuneix el sector internacional per a presentar les últimes tendències i nous productes.

Entre els expositors, es troben fabricants i distribuïdors de xocolates, dolços, pastisseria, galetes, aperitius, snacks de fruites i verdures, entre d'altres. Pel que fa als visitants, s'hi troben compradors minoristes i majoristes de dolços i importadors d'alimentació i begudes, supermercats, càtering, restauració, proveïdors de food-service, pastisseries, operadors cash & carry, cadenes, plataformes online, operadors de vending, entre altres, tant d'àmbit regional com internacional.

DADES DE L'EDICIÓ 2019
Organitza: Koelnmesse GmbH
Recinte firal: Cologne Exhibition Centre
Espai d'exposició: 110.000 m2
Núm. d'expositors: 1.661 de 76 països
Núm. de visitants: 38.000 de 140 països

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Prodeca posa a disposició de les empreses catalanes fabricants de dolços i snacks un espai d'exposició sota la marca Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la promoció comercial d'aquest sector.

Cada empresa disposarà d'un estand amb magatzem, taula, cadires, taulell-mostrador i tamboret, i una superfície d'exposició de producte (prestatgeria o vitrina segons disseny final), a més del grafisme (logo i imatge d'empresa).

La decoració bàsica dels estands serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar altre material promocional (vinils, rollup, rotulació, etc.), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i que els elements es plantegin enganxats, no clavats. L'expositor ho haurà de comunicar prèviament a Prodeca; l'expositor ha d'assumir els treballs de col·locació.

Per als expositors que necessitin algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, Prodeca proporcionarà un llistat de preus d'elements extres; l'empresa expositora haurà d'assumir-ne el cost.
Tota empresa participants estarà inclosa en el catàleg de fira.

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cost per estand d'aprox 12m2: 4.400€ + IVA
Cost per estand d'arpxo 24m2: 8.800€ + IVA

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho marcant la casella en el full d'inscripció i assumint un cost addicional de 300€, que es facturarà una vegada adjudicada, desprès del sorteig que determinarà la ubicació de les empreses.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira. El criteri d'acceptació d'empreses serà el general de Prodeca: per ordre d'arribada d'inscripcions.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENT

Data límit d'admissió de sol·licituds: 14 de setembre de 2019

Drets d'inscripció: 1.300 € + 21% IVA

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 30 de novembre de 2019.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport i assumirà el cost de transport d'anada de mostres per a l'ús exclusiu d'exposició a la fira, fins al màxim d'1 m3 per empresa/estand, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

Cas que un expositors hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.

Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.

Si l'empresa expositora decideix contractar una altra empresa de transport, Prodeca no assumirà el seu cost, no tindrà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.

Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor.

Les empreses hauran de ser presents el dia de muntatge, dissabte dia 1 de febrer, a partir de les 12:00 h i fins les 17:00 h, per fer la recepció del seu producte.

PERSONA DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Maria Camino
93 552 48 20
maria.camino@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei