Prodeca Generalitat de Catalunya

39 MOSTRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA
RONDA SANT ANTONI DE BARCELONA, 20 - 24 DE SETEMBRE DE 2019

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l'Incavi i Prodeca convoquen els cellers elaboradors de vins amb denominació d'origen catalanes per a la participació en la 39 edició de la Mostra de Vins i Caves de Catalunya.

La Mostra tindrà lloc a la Ronda Sant Antoni de Barcelona dels dies 20 al 24 de setembre de 2019.

IMPORTANT · NOU EMPLAÇAMENT

La Mostra tindrà lloc en el marc de les festes de la Mercè en un nou emplaçament: la Ronda Sant Antoni, en els 2 trams de carrer més propers al Mercat de Sant Antoni.

NORMES DE PARTICIPACIÓ

Els cellers participants accepten, a través del formulari d'inscripció, complir amb les normes de participació en aquest esdeveniment.

UBICACIÓ I HORARIS

Ubicació: Ronda Sant Antoni

Dates:
 del 20 al 24 de setembre de 2019

Horari de la Mostra:

Divendres 20 i dilluns 23, de 16:00h a 21:00h
Dissabte 21, diumenge 22 i dimarts 24, de 12:00h a 21:00h
(les taquilles es tanquen a les 20:00h)

Dia i horari de muntatge:

Dijous 19, a partir de les 17:00h 
Divendres 20, de les 8:30h fins a les 13:30h

Dia i horari de desmuntatge:

Dimarts 24, a partir de les 21:00h
Dimecres 25, des de les 8:00h fins a les 13:00h

IMPORTANT:

Cas de no retirar els productes de l'estand, botiga i espai selecció dins de la franja horària establerta per al desmuntatge no se'n garanteix la seguretat.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Les empreses disposaran d'un estand modular amb mostrador de 3m lineals i magatzem interior.

Cas que un expositor necessiti algun mobiliari extra o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost. Prodeca enviarà un llistat amb el mobiliari extra i preus i farà la recollida de necessitats; la facturació serà a càrrec de l'empresa adjudicatària del disseny, prèvia aprovació del pressupost per part del celler.

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cost per empresa:1.250 € + 21% IVA = 1.512,50€

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

L'Organització emetrà una factura en concepte de participació a la 39 Mostra de Vins i Caves de Catalunya, un cop s'hagin abonat els pagaments corresponents mitjançat targeta de crèdit o transferència bancària, a través del sistema on line d'inscripció.

Seran admesos els cellers elaboradors de vins i caves a l'empara d'alguna de les Denominacions d'Origen de Catalunya (Alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta) i les empreses catalanes amb producte DO Cava.

No s'admetran productes vinícoles emparats per alguna denominació d'origen no catalana. Tampoc no s'admetran empreses dedicades exclusivament al comerç de vins llevat que representin una empresa elaboradora; en aquest últim cas, el nom que constarà com a expositor serà el de l'empresa elaboradora.

Els cellers participants únicament podran oferir al visitant el tast dels productes elaborats a l'empara de les Denominacions d'Origen relacionades en el paràgraf anterior.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai disponible.

Cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

Es realitzarà un sorteig per assignar la ubicació dels cellers expositors.

ADMISSIÓ D'INSCRIPCIONS

Els cellers interessats a participar com a expositors de la 39 Mostra de Vins i Caves de Catalunya hauran de retornar el formulari d'inscripció i abonar l'import corresponent abans del 26 de juliol de 2019.

L'admissió de sol·licituds, així com l'assignació d'espais, són competència exclusiva de l'Organització. L'acceptació de la sol·licitud de participació serà notificada via e-mail als participants. Cas de denegació, l'Organització retornarà l'import abonat.

LLISTA DE PRODUCTES A L'ESTAND

L'Organització enviarà un formulari d'alta de productes per a la botiga i tast a l'estand que hauran d'omplir els cellers participants i retornar-lo abans del 26 de juliol de 2019.

Per a cada referència, els cellers hauran d'indicar el nombre de tiquets (1, 2, 3,...) que costaran dels tastos.

ESPAI SELECCIÓ

Espai còmode, tranquil i propici per al tast d'una selecció dels productes escollida pels cellers participants en la Mostra.

Cada celler inscrit escollirà la referència que voldrà exposar i donar a degustar i l'haurà d'indicar en el formulari que li farà arribar l'Organització i retornar-lo abans del 26 de juliol.

Les ampolles restants s'hauran de recollir una vegada finalitzada la Mostra, el mateix dia 24 a partir de les 21:00h o bé el dia 25 pel matí, abans de les 13:00h.

SALA DE TAST

Durant els horaris de la Mostra tindreu a la vostra disposició una sala de Tast per a fer presentacions, tastos o maridatges.

Per utilitzar aquest espai, us subministrarem les copes necessàries i hauríeu d'aportar la resta de material que pugueu necessitar pel desenvolupament de l'acte.

També podreu disposar d'un projector (si us fa falta, hauríeu de portar un PC).

A l'exterior de la sala hi constarà la graella de presentacions.

Si esteu interessats en utilitzar-la, seleccioneu la casella en el full d'inscripció.

VENDA DE PRODUCTE: A LA BOTIGA DE LA MOSTRA

La possibilitat de vendre vi o cava en ampolles només es permet en l'espai Botiga de la Mostra, per la qual cosa queda totalment prohibida la venda directa en els estands dels expositors.

En la Botiga de la Mostra, els cellers participants tenen la possibilitat de vendre els productes que s'ofereixen en tast en el seu estand.

La llista de referències que es vendran a la Botiga de la Mostra s'incorporaran en la fitxa de referències que facilitarà l'Organització als cellers inscrits. Els cellers hauran d'indicar el preu de distribució, el PVP recomanat i el codi de barres (imprescindible). La llista s'enviarà a l'Organització abans del 26 de juliol.

Les ampolles restants s'hauran de recollir una vegada finalitzada la Mostra, el mateix dia 24 a partir de les 21:00h o bé el dia 25 pel matí, abans de les 13:00h.

LIQUIDACIÓ DELS TIQUETS DELS TASTOS, DE LES AMPOLLES DE L'ESPAI SELECCIÓ I LES VENUDES A LA BOTIGA

Un cop finalitzada la Mostra haureu de comptabilitzar els tiquets de les degustacions en estand, les ampolles de l'Espai Selecció i les venudes a la Botiga.

Tiquets

Cada tiquet té un import de retorn de 0,50€+10% IVA

Per a la liquidació dels tiquets recollits en el decurs de la Mostra, caldrà enviar-los en sobres/bosses de 300 tiquets, acompanyant escrit signat pel responsable de l'empresa, abans del 8 de novembre, a la següent adreça:

Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral.
08007 Barcelona
Referència: MOSTRA

Cas que durant la Mostra s'hagi utilitzat el servei de bosses de gel, el seu import es descomptarà de l'import de reintegrament resultant del recompte dels tiquets aportats.

IMPORTANT:
Un cop Prodeca hagi verificat el nombre de tiquets tramesos, enviarà un correu electrònic amb les indicacions per a què el celler emeti i enviï la factura corresponent.

Botiga

Enviar una relació del producte lliurat a la botiga i el recollit, per tal de fer-ne la comprovació de venda.

Espai Selecció
Enviar una relació del producte lliurat a la botiga i el recollit, per tal de fer-ne la comprovació de venda.

La relació d'ampolles venudes a la Botiga i l'Espai Selecció s'ha d'enviar, abans del 8 de novembre, a la següent adreça:

Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
Plaça Àgora, 2-3
08720 Vilafranca del Penedès
Referència: MOSTRA
A l'atenció de: Servei de Secretaria

IMPORTANT:
Un cop l'Incavi hagi verificat el nombre d'ampolles venudes, enviarà un correu electrònic amb les indicacions per a què el celler emeti i enviï la factura corresponent.

COPES

L'Organització de la Mostra no subministrarà copes als expositors.
Els visitants hauran de tastar els vins en les copes que hauran comprat o llogat a les taquilles.

OBLIGATORIETAT DE LES NORMES DE PARTICIPACIÓ

Els cellers participants accepten, a través del formulari d'inscripció, complir amb les normes de participació en aquest esdeveniment.

Les Normes de Participació indiquen els drets i deures dels participants i són d'obligada aplicació.

L'incompliment de qualsevol de les normes establertes en aquest document allibera l'Organització de la Mostra de les seves obligacions envers els cellers participants i pot repercutir en la impossibilitat de participació en properes edicions.

REUNIÓ INFORMATIVA

L'Organització convocarà la primera setmana de setembre, una reunió informativa, adreçada a les empreses participants a la Mostra per a resoldre aclariments i dubtes. Durant aquesta reunió, es procedirà a sortejar la ubicació dels estands dels expositors.

PERSONES DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a

PRODECA: per condicions de participació, inscripció i adaptació dels espais.

Tel: 93 552 48 20

Núria Hernández
nhernandezmurillo@gencat.cat

Montserrat Costafreda
mcostafreda@gencat.cat

INCAVI: per informació en general prèvia a la inscripció. Un cop formalitzada la inscripció amb PRODECA, INCAVI us enviarà el formulari per a què indiqueu la relació de referències que donareu a degustar a l'estand (marca/tiquets), les que tindreu a la Botiga (marca/preu/codi de barres/etc.) i les de l'Espai Selecció (marca/preu degustació).

Tel: 93 890 02 11

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei