Prodeca Generalitat de Catalunya

MERCAT DE MERCATS 2018
Barcelona, 19 a 21 d'octubre

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació a MERCAT DE MERCATS 2018 que se celebrarà a Barcelona (zona Pla de la Catedral) del 19 al 21 d'octubre de 2018.

La darrera edició de la fira de mercats i gastronomia Mercat de Mercats va aconseguir un gran èxit de participació, amb més 220.000 visitants, es van vendre 55.000 tiquets de degustació, en una fira que cerca promoure l'activitat econòmica del sector alimentari del país.


DADES DE L'ESDEVENIMENT

Concepte

Recreació d'un autèntic Mercat, amb prop d'un centenar de parades on es vendrà i promocionarà el producte, es tastaran degustacions, vins i caves, etc.

Dates

Del 19 al 21 d'octubre de 2018

Horaris firals

19 d'octubre de 11.00 – 22:00
20 d'octubre de 11.00 – 22.00
21 d'octubre de 11.00 – 21.00h

Previsió de visitants

Més de 260.000

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un espai aproximat de 2,5 x 2,5 m. dins una carpa conjunta, amb una taula i cadira, taulell-mostrador (200x80x90cm), prestatgeria (86x30x160cm), moble amb clau (51x42x80cm), logotips i imatge de l'empresa, segons el disseny de l'estand.

*En cas de renúncia a qualsevol d'aquests articles, s'ha de notificar a l'ORGANITZACIÓ.

*No es permetrà la venda ni degustació de cap tipus de refresc ni beguda alcohòlica des de l'estand.


En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

(Prodeca no assumeix el cost de les neveres expositores, que van a càrrec de les empreses).

La decoració bàsica serà uniforme per a tot l'estand. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar el seu logotip i material promocional.

L'organització s'encarregarà de la instal·lació de les diferents carpes; com de proveir a les diferents parades d'aquells elements de suport, que estiguin inclosos dins de les propostes de participació.

Disposarem de 12 espais per productes de proximitat.

CRITERIS DE SELECCIÓ D'EMPRESES

  1. Qualitat dels productes: els participants hauran de ser productors | elaboradors directes, preferiblement amb algun segell de qualitat reconegut pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. EN CAP CAS S'ADMETRAN DISTRIBUÏDORS I/O REVENEDORS.
  2. Distribució territorial: les empreses participants seran escollides garantint-ne al màxim l'equilibri territorial.
  3. Distribució sectorial: les empreses seran escollides mantenint un equilibri sectorial (productes).
  4. Varietat de producte de les empreses participants.
  5. Si tenim molta demanda per part d'un sector determinat, es limitarà el nombre d'empreses per tal de no produir-ne una sobre oferta.
  6. Per tal de verificar i validar els punts anteriorment comentats, les empreses interessades enviaran el full d'inscripció i conjuntament amb Institut Municipal de Mercats de Barcelona i PRODECA donaran el vistiplau a les empreses que compleixin els requisits demanats.
  7. Les empreses seleccionades hauran de fer l'ingrés en el termini indicat, en el cas de no ser acceptades es retornarà l'import pagat.
El personal de Prodeca i del IMMB destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

COST DE PARTICIPACIÓ

Cost per espai:     1.050€ + 21% IVA

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 31 de JULIOL de 2018.

Import: 1.050 € + 21% IVA

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripcions o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Jordi Redón
Cap de l'Área Comercial, Nous Projectes i Assesorament

Tel. 93 552 48 20 | 675 783 297
jredon@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei