Prodeca Generalitat de Catalunya

38a MOSTRA DE VINS I CAVES DE CATALUNYA

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de l'Incavi i Prodeca convoquen els cellers elaboradors de vins amb denominació d'origen catalanes per a la participació en la 38a edició de la Mostra de Vins i Caves de Catalunya.

La Mostra tindrà lloc al Moll de la Marina de Barcelona dels dies 21 al 24 de setembre de 2018.

IMPORTANT, NOU EMPLAÇAMENT

Enguany La Mostra torna a tenir lloc el marc de les festes de la Mercè, en un nou emplaçament: el Moll de la Marina, que connecta amb el Passeig del Port Olímpic i es situa entre la Torre Mapfre i la torre que allotja l'Hotel Arts.

Normes de Participació

Els cellers participants accepten, a través del formulari d'inscripció, complir amb les normes de participació en aquest esdeveniment.

Ubicació i horaris

Ubicació: Moll de la Marina

Dates: del 21 al 24 de setembre de 2018

Horari de la Mostra:

Tots els dies de 12:00h a 21:00h
(les taquilles es tanquen a les 20:00h)

Dia i horari de muntatge:
dia 20 de setembre, a partir de les 16:00h

Dia i horari de desmuntatge:
dia 25 de setembre, des de les 8:00h fins a les 13:00 h

IMPORTANT:
En el cas de no retirar els productes de l'estand, botiga i espai selecció  dins de la franja horària establerta per al desmuntatge no se'n garanteix la seguretat.

Organització de l'estand

Les empreses disposaran d'un estand modular amb mostrador de 3m i magatzem interior.

En cas que un expositor necessiti algun mobiliari extra o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost. Prodeca enviarà un llistat amb el mobiliari extra i preus i farà la recollida de necessitats; la facturació serà a càrrec de l'empresa adjudicatària del disseny, prèvia aprovació del pressupost per part del celler. 

Cost i condicions de participació

Cost per empresa:1.250 € + 21% IVA = 1.512.50€ 

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Seran admesos els cellers elaboradors de vins i caves a l'empara d'alguna de les Denominacions d'Origen de Catalunya (Alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, Priorat, Tarragona i Terra Alta) i les empreses catalanes amb producte DO Cava.

No s'admetran productes vinícoles emparats per alguna denominació d'origen no catalana. Tampoc no s'admetran empreses dedicades exclusivament al comerç de vins llevat que representin una empresa elaboradora; en aquest últim cas, el nom que constarà com a expositor serà el de l'empresa elaboradora.

Els cellers participants únicament podran oferir al visitant el tast dels productes elaborats a l'empara de les Denominacions d'Origen relacionades en el paràgraf anterior.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai disponible. 

En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

Es realitzarà un sorteig per a assignar la ubicació dels cellers expositors.

Admissió d'inscripcions

Els cellers interessats a participar com a expositors de la 38 Mostra de Vins i Caves de Catalunya hauran de retornar el formulari d'inscripció i abonar l'import corresponent abans del 24 de juliol de 2018.

La sol·licitud no serà definitiva fins a l'acceptació per part de l'Organització. En cas de denegació, l'Organització retornarà l'import abonat.

Guia del visitant de la 38 Mostra

L'admissió de sol·licituds, així com l'assignació d'espais, són competència exclusiva de l'Organització. L'acceptació de la sol·licitud de participació serà notificada via e-mail als participants. Es realitzarà una guia que es donarà a tots els visitants de la Mostra.

La guia contindrà la informació de contacte de tots els cellers participants a la 38a Mostra així com de les referències presents a l'estand. 

La guia de la 38a Mostra de Vins i Caves de Catalunya contindrà la següent informació: plànol general d'ubicació dels expositors i de la Mostra en general, detall de les referències que s'ofereixen als estands i a l'espai selecció, graella d'actes de les sales de tast, guia d'iniciació al tast i publicitat de cellers.

Inserció de publicitat en la guia

En cas que el celler vulgui aparèixer amb informació publicitària destacada, tot ocupant una plana sencera, ho haurà de marcar en el full d'inscripció.

Preu d'inserció 50€ + 21% IVA = 60,50€

Seguidament enviarem la documentació necessària per a la publicació.

Llista de productes a l'estand

L'Organització enviarà un formulari d'alta de productes per la botiga i tast a l'estand que hauran d'omplir els cellers participants i retornar-lo abans del 27 de juliol de 2018.

Els cellers hauran d'introduir el número de tiquets (1, 2, 3...) que determini l'empresa participant per a cobrament als visitants.

Si esteu interessats, seleccioneu la casella en el full d'inscripció. 

Espai Selecció de la Mostra

Espai còmode, tranquil i propici per al tast d'una selecció dels productes escollida pels cellers participants en la Mostra.

Cada celler inscrit escollirà la referència que haurà d'introduir en el formulari que li farà arribar l'Organització, i retornar-lo abans del 27 de juliol.

Durant els horaris de la Mostra tindreu a la vostra disposició les sales de Tast per fer presentació, tast i maridatge.

Si esteu interessats a utilitzar-les, seleccioneu la casella en el full d'inscripció 

Botiga de la Mostra

Els cellers expositors tenen la possibilitat de vendre els productes que ofereixen en tast a copes als visitants a l'espai anomenat Botiga de la Mostra.

La llista de referències que es vendran a la Botiga de la Mostra s'incorporaran en la fitxa de referències que facilitarà l'Organització als cellers inscrits. Els cellers hauran d'indicar el preu de distribució, el PVP recomanat i el codi de barres (imprescindible)

La llista de referència s'enviarà a l'Organització abans del 27 de juliol.

La possibilitat de vendre vi o cava en ampolles només es permet en l'espai Botiga de la Mostra, per la qual cosa queda totalment prohibit fer-ho en l'estand de cada expositor.

Un cop finalitzada la Mostra haureu de contabilitzar el producte entregat a la botiga i enviar-nos un albará amb el llistat per tal de fer la comprovació de venda.

Liquidació de tiquets

Per a la liquidació dels tiquets recollits en el decurs de la Mostra, que té un import de retorn de 0,50 € + 10% IVA, caldrà enviar-los en sobres/bosses de 300 tiquets, acompanyant escrit signat pel responsable de l'empresa, a:

Promotora d'Exportacions Catalanes SA - Prodeca
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, pral. 08007 Barcelona
Referència: MOSTRA
A l'atenció de: Jordi Redón

IMPORTANT:
Un cop Prodeca hagi verificat el nombre de tiquets tramesos, enviarà un correu electrònic amb les indicacions perquè el celler enviï la factura corresponent.

En cas que durant la Mostra s'hagi utilitzat el servei de lliurament de bosses de gel, el seu import es descomptarà de l'import de reintegrament resultant del recompte dels tiquets aportats.

Copes

L'Organització de la Mostra no subministrarà copes als expositors.

Els visitants hauran de tastar els vins en les copes que hauran adquirit a les taquilles.

Factura dels imports abonats

L'Organització emetrà una factura en concepte de participació a la 38a Mostra de Vins i Caves de Catalunya i, en el seu cas, inserció publicitària a la Guia del visitant de la Mostra, un cop s'hagin abonat els pagaments corresponents mitjançat targeta de crèdit o transferència bancària, a través del sistema on line d'inscripció.

Obligatorietat de les Normes de Participació

Els cellers participants accepten, a través del formulari d'inscripció, complir amb les normes de participació en aquest esdeveniment.

Les Normes de Participació indiquen els drets i deures dels participants i són d'obligada aplicació.

L'incompliment de qualsevol de les normes establertes en aquest document allibera l'Organització de la Mostra de les seves obligacions envers els cellers participants i pot repercutir en la impossibilitat de participació en properes edicions. 

Reunió informativa

L'Organització convocarà al setembre, una reunió informativa, adreçada a les empreses participants a la Mostra per a resoldre aclariments i dubtes. Durant aquesta reunió, es procedirà a sortejar la ubicació dels estands dels expositors.

Persones de contacte

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a Prodeca:

Jordi Redón
jredon@gencat.cat
93 552 48 20 

Núria Hernández
nhernandezmurillo@gencat.cat
93 552 48 20 

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei