Prodeca Generalitat de Catalunya

FÒRUM GASTRONÒMIC DE GIRONA '18

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca organitza la participació agrupada d'empreses al FÒRUM GASTRONÒMIC DE GIRONA  que se celebra durant els dies 18, 19 i 20 de novembre de 2018.

Amb la voluntat de generar fórmules que afavoreixin la participació dels productors agroalimentaris de qualitat catalans, la creació de plataformes i punts de trobada entre restauradors, productors i empreses del sector, PRODECA, organitza un espai diferenciat dins al Palau de Fires de Girona amb l'objectiu de reunir una mostra significativa d'empreses i productors artesans interessats en estar presents a l'espai expositiu del Fòrum. 

DADES DE LA FIRA

FITXA TÈCNICA

Sector: Enogastronòmic – Equipament - Serveis

Dates: del 18 al 20 de novembre 2018

Lloc: Auditori Palau de Congressos i Palau de Fires de Girona

Horari: De diumenge a dimarts, de 10 h a 19 h

Periodicitat: Biennal

Recinte Firal: 15.000m2

Dades 2017

     - nº expositors          252
     - nº visitants             25.155
             92% procedent de Catalunya i l'Estat Espanyol

Perfil de visitant:

Públic professional: distribuïdors, responsables de compra del sector foodservice, empresaris de restauració i indústria agroalimentària, administracions i associacions, centres de formació, cuiners, enòlegs, botigues especialitzades, periodistes i crítics gastronòmics, entre d'altres.
Públic gourmet.

Perfil d'expositor:

Productors i fabricants d'aliments i begudes, distribuïdors i empreses del sector foodservice, publicacions gastronòmiques, entitats, institucions, empreses de serveis, equipament i maquinària per a hoteleria, utillatge, tèxtil, entre d'altres.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un estand 3x2 = 6m2 sense cap mobiliari

La decoració bàsica serà lliure per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar el seu material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt dels estands.

Totes les empreses tindran el seu nom identificatiu clarament visible.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari, disseny o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost. (congeladors i neveres expositores, aument de potencia elèctrica aniran a càrrec de les empreses).

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

PRODECA es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat.

Si tenim molta demanda per part d'un sector determinat, es limitarà el nombre d'espais per tal de no produir-ne una sobreoferta.

En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais oferits, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

Prodeca no assumeix el transport dels productes.

COST DE PARTICIPACIÓ

Cada empresa podrà sol·licitar un espai, en el cas d'estar interessat amb 2 espais i sempre que hi hagi disponibilitat ho podrem valorar.

Per espai:                   575€ 21% IVA = 695,75€

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds      29 de juny de 2018

            PRORROGAT FINS EL DIA 20 DE JULIOL

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat els drets d'inscripció #695,75 €# detallats a la sol·licitud de participació.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'adjudicació dels espais es farà per sorteig públic.

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Jordi Redón
Cap de l'Àrea Comercial i Nous Projectes
Tel. 93 552 48 20
jredon@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei