Prodeca Generalitat de Catalunya

FINE FOOD BUSINESS FORUM 2018
Barcelona, 7-8 de novembre de 2018

El FINE FOOD BUSINESS FORUM és un esdeveniment de negocis amb la participació de productors de productes Fine Food de Catalunya, i importadors i distribuïdors de països tercers, i en aquest cas excepcionalment, amb Itàlia com a convidat europeu especial.

L'objectiu és generar una plataforma on els interessos de totes les parts es puguin reunir per a generar fluxos de negoci.

Més informació businessforum.cat

COMITÈ ORGANITZADOR

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca, i el Departament d'Empresa i Coneixement a través d'Acció, formen el Comitè Organitzador d'aquest esdeveniment, que té com a objectiu consolidar una plataforma estable de negoci internacional per al sector del fine food de Catalunya.

PAÏSOS CONVIDATS

 

AMÈRICA
Canadà
Costa Rica
Mèxic
Panamà
República Dominicana
Estats Units

ÀSIA
Corea del Sud
Hong Kong
Índia
Israel
Japó
Rússia
Singapur

OCEANIA
Austràlia
Nova Zelanda

EUROPA
Gran Bretanya
Itàlia

 

PROGRAMA (PROVISIONAL)

Dimecres, 7 de novembre
09:15h Inauguració i benvinguda als participants a càrrec de Teresa Jordà, Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
09:30h Catalunya, clúster del Fine Food d'Europa, a càrrec de Ramon Sentmartí, director gerent de Prodeca
9:45h Conferència sobre barreres i internacionalització
10h Benchmarking: el cas italià
10:30h Coffee break
11:00h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
13:30h Dinar networking
15:00h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
19:30h Fi de la jornada

Dijous, 8 de novembre
9:30h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
11:00h Coffee break
11:30h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
13:30h Dinar networking
15:00h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
19:30h Fi de la sessió

 

ORGANITZACIÓ DE LES TROBADES B2B

Les empreses catalanes participants disposaran d'una agenda de trobades individuals amb els importadors i distribuïdors interessats en el seu sector.

Les reunions se celebraran en espais habilitats i tindran una durada aproximada de 20 minuts.

L'idioma amb el que es desenvoluparan les trobades serà, principalment, l'anglès. L'organització no es farà càrrec de la contractació de serveis de traducció/interpretació i, en cas necessari, anirà a càrrec de l'empresa participant.

Cada empresa participant disposarà de:
1.Espai per a reunió
2.Agenda de reunions
3.Informació dels països convidats

Els membres del Comitè Organitzador donaran suport abans i durant el desenvolupament del Fine Food Business Forum.

 

COST DE PARTICIPACIÓ

El cost de participació per empresa son 1.200€ + 21% IVA (1.452 €), que s'abonarà íntegrament en el moment de la inscripció.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 

Es poden inscriure en aquest esdeveniment les empreses exportadores del sector Fine Food radicades a Catalunya, dels sectors* següents: 

Cafè i infusions
Cereals
Confiteria
Conserves de fruita
Conserves de peix
Conserves vegetals
Dolços
Fruita seca
Gelats
Làctics (iogurts/formatges)
Llegums
Mel
Oli
Plats preparats
Productes de pastisseria
Salses
Snacks
Vinagres

Les empreses interessades hauran d'omplir el full d'inscripció i abonar els drets d'inscripció corresponents abans del dia 29 de juny. PRORROGAT fins el 6 de juliol de 2018.

Un cop realitzada la inscripció, rebreu i haureu d'omplir una fitxa amb tota la informació requerida en relació al producte i descripció de l'empresa.

Abans de la celebració del Fine Food Business Forum, el Comitè Organitzador convocarà una reunió de treball amb les empreses inscrites per facilitar informació sobre l'organització de l'esdeveniment així com les agendes que s'hagin confeccionat.

La inscripció inclou:
1.Espai per a trobades B2B senyalitzat amb el logotip de l'empresa, amb 1 taula i 4 cadires
2.Agenda de trobades amb els importadors convidats
3.Coffe break i dinar networking (dies 7 i 8 de novembre)

 

* (Si sou una empresa d'un altre sector, contacteu-nos per estudiar la viabilitat de la vostra inscripció, en funció dels importadors convidats. El correu de contacte és maria.camino@gencat.cat)

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Les empreses interessades a participar al Fine Food Business Forum hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l, amb el pagament corresponent, abans del 29 de juny de 2018.

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat l'import de participació.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

PERSONA DE CONTACTE

Per qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació, us podeu adreçar a:

Maria Camino
Tel. 93 552 48 20
maria.camino@gencat.cat


Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei