Prodeca Generalitat de Catalunya

EXPOALIMENTARIA PERÚ 2018
Lima (Perú) 26-28 de setembre
Promoció combinada Perú: EXPOALIMENTARIA | Missió Comercial

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza una PROMOCIÓ COMBINADA a Perú consistent en:

  1. Organització de la participació d'empreses catalanes a la fira EXPOALIMENTARIA PERÚ 2018, que se celebra el dies 26 a 28 de setembre a Lima (Perú).
  2. Missió comercial per a empreses catalanes del sector de l'alimentació i begudes. 24 a 26 de setembre. (veure convocatòria)

EXPOALIMENTARIA: DADES DE LA FIRA

Expoalimentaria és la principal plataforma de negocis internacional del sector d'aliments, begudes i gastronomia de Llatinoamèrica, i es constitueix com a punt de trobada internacional entre empreses exportadores i compradors provinents de diferents punts del continent.

L'edició 2016, amb una superfície de 23.400 m2, va congregar més de 45,090 visitants professionals, i 650 empreses expositores.

DADES DEL MERCAT

El PIB peruà és positiu i en creixement, i la taxa d'atur ha baixat. Segons el Banc Mundial al 2018 s'espera una acceleració del PIB basada en l'augment de la inversió privada. Aquest fet ha repercutit en un augment del poder adquisitiu de la població i ha potenciat el consum de les famílies i la inversió privada, principalment del sector secundari.

El consumidor:

En els propers anys Perú es pronostica com a referent en el sector alimentari de Llatinoamèrica gràcies a l'augment de la classe mitjana i a la consolidació de la gastronomia gourmet, en gran part, afavorida per reputats xefs que lideren els rankings dels millors restaurants de la regió.

El consumidor s'està tornant més sofisticat i exigent i cerca productes nous, tant nacionals com internacionals, i alhora demanda productes de major qualitat.

La distribució:

Els supermercats, la font principal de productes alimentaris importats, constitueixen el 30% del mercat alimentari minorista i son els principals agents per arribar a consumidors de mitjana i alta ingressos. En la majoria de casos importen directament els productes d'alta qualitat per obtenir marges més elevats.

Exportacions catalanes:

En l'últim any les exportacions catalanes d'aliments i begudes a Perú s'han incrementat en un 37,65% i en els últims cinc anys acumulen un creixement de més del 162%. Els productes més exportats son el cacau i les seves preparacions, els productes de pastisseria, el vi, les conserves de fruita, els articles de confiteria i l'oli d'oliva.

Alhora, els productes catalans que han experimentant major creixement en exportació a aquest país han estat: el peix, les conserves de fruita, els productes làctics, la fruita seca, els olis d'oliva i els productes de confiteria.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un espai propi de 9m2 què inclou:

  1. Imatge de l'empresa
  2. Magatzem individual, 1 taula, 4 cadires, mobiliari adequat per a exposició de productes
  3. Neteja del pavelló
  4. La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands
  5. Inclusió en el catàleg oficial de fira
  6. Electricitat bàsica i necessària per a il·luminació de l'estand i connexió de mòbils o PC
  7. En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria (elements de refrigeració, electricitat 24 hores, transport, electricitat extra), haurà d'assumir-ne el cost
  8. Atenció personalitzada prèvia i durant la fira per part de personal de Prodeca
Les empreses que vulguin contractar un estand doble hauran de fer-ho notar en la sol·licitud de participació; no obstant, no es pot garantir que la totalitat de peticions es pugui atendre per raons de disponibilitat d'espai. El criteri a aplicar serà el general de Prodeca, per ordre d'arribada d'inscripcions.

COST DE PARTICIPACIÓ

Cost per espai individual de 9m2 4.400 € + 21% IVA

Les empreses que vulguin optar a espai - cantonada podran fer-ho assumint un cost addicional de 300 € +IVA, segons disponibilitat. En cas d'haver-hi més peticions que espais-cantonada disponibles, es realitzarà un sorteig per assignar-los.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 29 de juny de 2018

Drets d'inscripció fira: 2.400€

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat i hagi abonat els drets d'inscripció. l'import restant s´haurà d'abonar abans del 30 de juliol de 2018.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport de mostres. Tot i això, l'expositor pot contractar els serveis d'una altra empresa de transports.

Si l'empresa expositora decideix contractar un altre servei de transport, Prodeca no assumirà cap responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal, tasca que haurà d'assumir en tots els casos l'empresa contractant.

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a ús exclusiu d'exposició a la fira fins a un màxim d'1m3 per empresa, i fins a un màxim de 130€ per empresa en transport marítim, i 350 € per empresa en transport aeri, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal. En cas que l'empresa expositora hagi contractat els serveis a una empresa diferent a l'assignada, aquesta empresa haurà de presentar a Prodeca una factura per l'import corresponent al transport de mostres, fins als imports màxims esmentats, acompanyada del resum detallat del servei de transport realitzat.

Cas que un expositor hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver, que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.

Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor.

Prodeca enviarà un comunicat específic per a aquest apartat amb les instruccions corresponents.

MÉS INFORMACIÓ

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Cristina Ciurana
cciurana@gencat.cat

Tel.  93 552 48 20

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei