Prodeca Generalitat de Catalunya

TASTA CATALUNYA 2018
Donostia (San Sebastián) 22, 23 i 24 de juny de 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca i amb la col·laboració de l'Espai Catalunya a Donostia organitza la fira Tasta Catalunya que se celebra durant els dies 22, 23 i 24 de juny.

Tasta Catalunya és una fira que sorgeix per la bona acollida que els productes catalans tenen al País Basc, detectada en les diferents accions realitzades en aquella zona. Mantenim l'aposta per aquesta fira amb l'expectativa de que serveixi com a una bona eina de promoció i venda dels productes catalans al País Basc.

Es tracta de la 7ª edició d'aquesta fira de venda directa a Donostia (Sant Sebastià), és un gran aparador comercial que durant tres dies ofereix a peu de carrer i al centre de la ciutat la gran diversitat dels productes agroalimentaris catalans.DADES DE LA FIRA

Tasta Catalunya, és una fira de venda directa al centre de la població, on el producte català té una molt bona acollida i el públic assistent pot gaudir de les excel·lències, la diversitat i la qualitat dels productes.

En la passada edició, el volum de vendes i compradors va ser tot un èxit, i les expectatives són de creixement.

LLOC:        Plaça de Guipúscoa (Donostia - Sant Sebastià)
DATES:      22 al 24 de juny de 2018
HORARI:   Divendres de 16:00 h a 21:00 h
                   Dissabte i diumenge de 10:00 h a 21:00 h

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un espai propi de 2,4x2,4 m sense cap mobiliari. 

La decoració bàsica serà lliure per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar el seu material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt dels estands.

Totes les empreses tindran el seu nom identificatiu clarament visible.

Per aquesta edició totes les empreses estaran disposades un una mateixa línia i a un sol passadís. 

S'habilitarà un punt d'aigua comú dins d'una carpa.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari, disseny o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost. (congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses).

NOVETAT CATALUNYA ÉS GASTRONOMIA

Per aquesta edició volem posar sobre la taula la qualitat dels productes catalanes i per aquest motiu organitzem el dia 21 un tast de productes en una de les Societats Gastronòmiques més important de Sant Sebastià, Gaztelubide.

Les societats Gastronòmiques al País Basc son l'eix de la vida social de la seva població, espai on es reuneixen per cuinar i degustar els millors productes agroalimentaris.

Les empreses participants a la fira tindreu la oportunitat d'oferir el vostres productes pel tast i on disposareu d'un espai per tal exposar tot el que vosaltres elaboreu.

El perfils dels assistents seran:

Restauradors
Cap de compres d'hotels
Responsables de grans superfícies
Botigues gourmets
Periodistes gastronòmics

El cost de participació seran 150€ per empresa.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

PRODECA es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat.

Si tenim molta demanda per part d'un sector determinat, es limitarà el nombre d'espais per tal de no produir-ne una sobreoferta.

En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais oferits, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

Prodeca no assumeix el transport dels productes.

COST DE PARTICIPACIÓ

Cada empresa podrà sol·licitar un espai, en el cas d'estar interessat amb 2 espais i sempre que hi hagi disponibilitat ho podrem valorar.

Per espai:                   625€ 21% IVA = 756,25€

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds      11 de juny de 2018

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat els drets d'inscripció #756,25€# detallats a la sol·licitud de participació.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'adjudicació dels espais es farà per sorteig públic.

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Jordi Redón
Cap de l'Àrea Comercial i Nous Projectes
Tel. 93 552 48 20
jredon@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei