Prodeca Generalitat de Catalunya

FRUIT ATTRACTION 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació a la fira FRUIT ATTRACTION 2017 que se celebrarà a Madrid del 23 al 25 d'octubre de 2018.

Es tracta de la desena edició d'aquesta fira internacional del sector de fruita i verdura, una gran plataforma comercial que durant tres dies fomenta intenses relacions comercials entre el teixit empresarial que vol dinamitzar la seva activitat promocional amb el canal de distribució internacional.

En la passada edició, va comptar amb 1.600 expositors repartits en 50.000m2 i l'assistència de més 70.000 visitants professionals, dels quals un gran part eren internacionals.

Aquesta edició, Canadà i Aràbia Saudita, seran els mercats importadors convidats pel seu excel·lent comportament en les seves importacions de fruites i verdures des de la Unió Europea en aquests darrers anys.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Sota el paraigües de Catalunya, les empreses catalanes participants disposaran de dos tipologies de participació.

Opció A : D'una banda, com és habitual, hi ha l'opció de disposar d'un espai propi "estand claus en mà", mínim de 16 m2, (4mx4m) amb magatzem, taula, cadires, taulell i moble expositor.

Per aquesta tipologia de partició la senyalització i retolació de les empreses serà uniforme per a tot l'estand. A cada expositor se li posarà el logotip, nom de l'empresa i imatge del seu producte. En el seu espai, l'empresa podrà utilitzar el seu logotip i material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari, disseny o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost. (congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses).

Si un expositor sol·liciti dos espais, els elements de l'estand també es duplicaran, excepte la pantalla de plasma.

L'empresa estarà inclosa en catàleg de fira sota el paraigua CATALONIA - PRODECA.

Opció B :  De l'altra banda, hi ha l'opció de disposar del terreny lliure. L'empresa haurà de contractar i assumir el disseny del seu estand amb el proveïdor que esculli. De la mateixa manera, la contractació del cànon de muntatge, assegurances obligatòries, inclusió al catàleg de fira , consum de llum i aigua així com qualsevol altre despesa associada l'haurà de fer i assumir l'empresa participant directament amb l'organització firal.

L'estand de l'empresa que opti per aquesta modalitat haurà de respectar en tot cas la senyalització en alçada del Pavelló de Catalunya. Podran ubicar els seus elements aeris sempre per sota de la senyalització de Catalunya. Prodeca coordinarà les diferents construccions que es realitzin per tal de poden conjugar de forma correcta totes les opcions de participació i donarà les indicacions pertinents per harmonitzar els espais contigus.

Per a totes les empreses participants, independentment de la tipologia de participació, es disposarà d'un espai Business Center amb ordinadors amb connexió a Internet, impressora, fotocopiadora i escàner així com d'un espai permanent d'autoservei de cafès i aigües.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de la participació en aquesta fira donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.


COST DE PARTICIPACIÓ

OPCIÓ A

Estand individual "claus en mà" 3.750€ + 21% IVA

Estand doble "claus en mà" 7.500€ + 21% IVA

Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 300€. S'acceptaran peticions segons disponibilitat, i es realitzarà un sorteig per a assignar-les.

Les empreses que sol·licitin espai doble o superior només podran optar a una cantonada.

OPCIÓ B

Contractació exclusiva de terreny 112€/m2

Les empreses que optin per aquesta opció hauran de contractar un mínim de 32m2 i un màxim de 128m2 (illa sencera) Els increments de metratges a partir de 32m2 es faran per mòduls de 16m2. Les empreses que sol·licitin espais de 32m2 a 48m2 hauran de ser espais continus i només podran optar a una cantonada. Els espais a partir de 64m2 podran optar a més d'una cantonada..

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 1 de juny de 2018

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat els drets d'inscripció corresponents.

Dret d'inscripció: 1.750 € + 21% IVA = 2.117,50€

L'import restant s'haurà d'abonar abans del 3 de setembre de 2018. Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat.

L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat. Prodeca no serà responsable dels possibles d'anys i perjudicis que l'esmentada anul·lació pogués ocasionar a les empreses.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca no cobreix el servei de transport de les mostres en aquesta fira. Per tant, l'empresa expositora haurà de fer-se càrrec del transport del seu producte i de qualsevol tràmit que se'n derivi en aquest sentit.

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Rosalba Arrufat
Tel. 93 552 48 20/675 78 32 96
rarrufat@gencat.cat


Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei