Prodeca Generalitat de Catalunya

FOODEX SAUDI 2018
JEDDAH (Aràbia Saudita), 12 a 15 de novembre de 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació d'empreses catalanes del sector agroalimentari a la fira FOODEX SAUDI 2017, sota el lema Catalonia the land of Barcelona.

DADES DE LA FIRA I DEL MERCAT

Foodex Saudi és la fira de referència per a l'alimentació i begudes que se celebra a Aràbia Saudita, al recinte Jeddah International Exhibition&Convention Centre.

Dades tècniques:

 1. Edició: 6a
 2. Periodicitat: anual
 3. Visitants 2017: 8.014, 72% professionals de la gran distribucio, retail, manufactura i Horeca.
 4. Països expositors 2017: 35
Perfil dels expositors:

Proveïdors d'alimentació i begudes: aliments processats, conserves, fruites i verdures, alimentació bàsica, carns, aus, mariscs, productes acabats.

Dades del mercat

Aràbia Saudita, amb 32,28 milions d'habitants, és el més gran importador d'aliments de la zona del Golf, amb un 65% del consum total de la regió. La major part de la població és jove, i presenta anualment taxes de creixement en el consum d'aliments de begudes del 7,6%. Es tracta de la primera potència econòmica d'Orient Mitjà, amb un PIB per càpita de més de 20 mil dòlars. Produeix aliments per valor de 26 mil milions d'euros a l'any, majoritàriament carn de pollastre, lactis, dàtils, tomàquets, ous, blat, fruita fresca, carn de boví, verdures i hortalisses.

SECTORS D'INTERES

 1. Begudes
 2. Confiteria, galetes, pastisseria
 3. Lactis i ous
 4. Productes congelats
 5. Productes preparats frescos, ready to eat
 6. Carn i productes carnis
 7. Productes orgànics
 8. Productes gourmet

ORGANITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

Prodeca posa a disposició de les empreses catalanes un espai d'exposició sota la marca Catalonia, the land of Barcelona, amb l'objectiu de contribuir a la promoció comercial d'aquest sector.

Cada empresa disposarà d'un estand individual de 9m2 amb magatzem, taula, cadires, taulell-mostrador i prestatgeria o vitrina (segons disseny final) per a exposició de producte.

Les empreses que vulguin contractar un estand doble hauran de fer-ho notar en la sol·licitud de participació; no obstant, no es pot garantir que la totalitat de peticions es pugui atendre per raons de disponibilitat d'espai. El criteri a aplicar serà el general de Prodeca, per ordre d'arribada d'inscripcions.

Prodeca lliurarà l'estand amb una decoració bàsica, uniforme per a tots els estands de Catalunya. Els expositors, si ho creuen convenient, podran adaptar el seu estand, sempre que ho comuniquin prèviament a Prodeca, i n'assumeixin els costos corresponents.

Si l'empresa expositora opta per l'adaptació del seu estand, en qualsevol cas, aquesta no podrà afectar els elements gràfics bàsics d'identificació (identificació gràfica de l'empresa, imatge de Catalunya).

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

L'empresa estarà inclosa en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

COST DE PARTICIPACIÓ

Cost per estand de 9m2: 4.400€ + 21% IVA

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 300€. La sol·licitud de cantonada no implica l'assignació automàtica d'aquesta opció. Es realitzarà un sorteig per a assignar-les.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió d'inscripcions: 31 de juliol de 2018

Drets d'inscripció: 1.300 € + 21% IVA

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 30 de setembre de 2018.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada d'inscripcions.

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca assignarà un operador autoritzat per al transport de mostres a la fira, i assumirà el cost del 50% del servei de transport d'anada, fins a un màxim d'1m3 per empresa de transport marítim (productes secs de llarga caducitat) o 100 kgs per empresa de transport aeri per als productes peribles (refrigerats i congelats).

Les despeses d'assegurances, aranzels, impostos, importació i/o altres, en cas que n'hi hagi, aniran a càrrec de l'expositor.

No hi haurà cap servei de transport de retorn. Si una empresa necessita algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i anirà a càrrec del mateix expositor.

Prodeca enviarà a les empreses expositores un comunicat específic on es detallaran les condicions d'aquest apartat.

MÉS INFORMACIÓ

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Núria Hernández
93 552 48 20 - 627 48 27 12
nhernandezmurillo@gencat.cat

Susanna Barquín
93 552 48 20 - 607 07 31 16
sbarquin@gencat.catBarcelona, 28 de febrer de 2018

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei