Prodeca Generalitat de Catalunya

SIAL 2018 FINE FOOD (multiproducte)
Paris (França) 21 al 25 d'octubre

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses catalanes al pavelló Multipruducte a la 28ª edició de la Fira SIAL 2018

DADES DE LA FIRA

Saló de periodicitat biennal, que celebra la seva 28ª edició i és una de les cites més importants del món agroalimentari pel 2018, gràcies a la seva magnitud i nivell globalitzador, en tant que punt de trobada internacional.

Dades més significatives de l'edició 27ª celebrada al 2016

7.000 expositors (85% internacionals)
155.000 visitants, 70% internacionals de 194 països
20 sectors representats

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un espai propi de 12m2 amb els següents elements:

  1. Taula i 4 cadires
  2. Mostrador i tamboret
  3. Moble expositor
  4. Grafisme: nom, logotip d'empresa i imatge de producte
  5. Magatzem individual
En el cas que un expositor sol·liciti dos espais, els elements de l'estand també es duplicaran.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost (Congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses)

La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar el seu material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt dels estands.

Les empreses disposaran d'un punt d'aigua d'ús comunitari.

El personal de Prodeca destinat a l'organització del Pavelló donarà suport als expositors abans, durant i després de la celebració de la fira.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cada empresa podrà sol·licitar un màxim de 2 espais, *sempre que hi hagi disponibilitat.

Cost per espai individual de 12m2     4.800€ + IVA
Cost per espai doble de 24m2            9.600€ + IVA


Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada podran fer-ho assumint un cost addicional de 300€ + IVA, segons disponibilitat. En cas d'haver-hi més peticions que espais-cantonada disponibles es realitzarà un sorteig per assignar-los.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds      1 de febrer de 2018


L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat els drets d'inscripció #2.178 €# detallats a la sol·licitud de participació.

L'import restant s'abonarà, com a data màxima, el 1 de juny de 2018. En el cas de no complir amb ambdós pagaments la inscripció es cancel·larà.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents. 

L'adjudicació dels espais es farà per sorteig públic.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a l'ús exclusiu d'exposició a la fira, fins al màxim d'1 m3 per empresa, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

Cas que un expositor hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver.

Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i serà al càrrec del mateix expositor.

Si una empresa envia a la fira més d'un palet a causa de la temperatura diferent dels productes a transportar (convencional, refrigerat o congelat), Prodeca n'assumirà el cost de transport fins al màxim d'1 m3 del palet amb el producte principal a exposar. L'empresa de transport facturarà la resta del cost de transport a l'expositor amb el mínim a facturar d'1 m3 per a cada palet complementari, en base del preu contractat per Prodeca al transportista de referència.

PERSONA DE CONTACTE

Per a qualsevol qüestió o aclariment respecte a la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Jordi Redón
Cap de l'Àrea Comercial, Nous projectes i Assesorament

93 552 48 20 - 675 78 32 97
jredon@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei