Prodeca Generalitat de Catalunya

FRUIT BUSINESS FORUM 2018
Barcelona, 16-17 d'abril de 2018

Fruit Business Fòrum és un esdeveniment de negocis que reuneix productors i exportadors de fruita de Catalunya amb importadors i distribuïdors de mercats tercers, amb l'objectiu de generar una plataforma on els interessos de totes les parts puguin confluir per a generar fluxos de negoci.

Fruit Business Fòrum se celebra en el marc de la fira Alimentaria de Barcelona.


Més informació www.fruitbusinessforum.cat 

COMITÈ ORGANITZADOR

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca, la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, conjuntament amb les organitzacions i associacions empresarials Actel, Afrucat, DOP Pera de Lleida, FCAC, Fruits de Ponent, IGP Poma de Girona, IGP Clementines de les Terres de l'Ebre formen el Comitè Organitzador d'aquest esdeveniment, que té com a objectiu consolidar una plataforma estable de negoci internacional per al sector fructícola de Catalunya.

PAÏSOS CONVIDATS

ÀFRICA
 1. Costa de Marfil
 2. Egipte
 3. Senegal
AMÈRICA DEL NORD
 1. Canadà
AMÈRICA DEL SUD
 1. Colòmbia
 2. Costa Rica
ÀSIA 
 1. Azerbaijan
 2. Uzbekistan
 3. Kazakhstan
 4. Qatar
 5. Oman

PROGRAMA PREVIST (Provisional)

Dilluns 16 d'abril

9:30h Acreditacions

10:15h Inauguració oficial

10:30h Pausa cafè

11:00h Trobades B2B entre importadors - distribuïdors i productors - exportadors de fruita

14:00h Dinar networking

15:00h Trobades B2B entre importadors - distribuïdors i productors - exportadors de fruita

19:00 Fi de la primera sessió


Dimarts 17 d'abril

10:00h Trobades B2B entre importadors - distribuïdors i productors - exportadors de fruita

11:30h Pausa cafè

12:00h Trobades B2B entre importadors - distribuïdors i productors - exportadors de fruita

14:00h Dinar networking

15:00h Trobades B2B entre importadors - distribuïdors i productors - exportadors de fruita

19:00h Fi de la sessió

Les sessions finalitzaran puntualment a les 19:00h, coincidint amb els horaris de la fira Alimentaria de Barcelona. En cap cas es podran perllongar les trobades en el recinte de la fira, per motius de seguretat.

Dimecres 18 d'abril

Possibles visites a centrals i camps fructícoles per part dels importadors interessats arran de les trobades B2B, a càrrec dels productors.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Es poden inscriure en aquest esdeveniment les empreses productores i cooperatives exportadores de fruita radicades a Catalunya. No s'admetran empreses exclusivament comercialitzadores, llevat que acreditin que representen interessos de productors de fruita radicats a Catalunya.

Les empreses interessades hauran d'omplir el full d'inscripció i abonar els drets d'inscripció corresponents abans del dia 16 de febrer de 2018.

Cada inscripció correspon a una única empresa. No s'admeten inscripcions compartides. En el cas que dues o més empreses manifestin l'interès a presentar una oferta conjunta als importadors convidats, hauran de comunicar-ho a l'organització perquè es pugui atendre la petició degudament; no obstant, hauran d'omplir, en qualsevol cas, inscripcions individuals i abonar les quotes corresponents a cada una d'elles de manera individual.

La inscripció inclou:
 1. Espai per a trobades B2B senyalitzat amb el logotip de l'empresa, amb 1 taula i 4 cadires
 2. Agenda de trobades amb els importadors convidats
 3. 4 acreditacions per a l'accés a la zona B2B de negocis
 4. cafè i dinar networking (dies 16 i 17 d'abril)
Totes les acreditacions són individuals, i donen dret a accedir al recinte de la fira Alimentaria de Barcelona.
En el cas que una empresa requereixi d'acreditacions addicionals, es facturaran a part, al preu d'una entrada a fira Alimentaria.

COST DE PARTICIPACIÓ

El cost de participació a Fruit Business Forum 2018


 1.600 € + 21% IVA = 1.936€

S'abonaran íntegrament en el moment de la inscripció.

No s'admetran reserves sense el corresponent pagament.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca no serà responsable dels possibles d'anys i perjudicis que l'esmentada anul·lació pogués ocasionar a l'empresa.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació d'oferta.

MÉS INFORMACIÓ

Per a la inscripció o bé qualsevol aclariment respecte de la participació en aquest esdeveniment, us podeu adreçar:

Rosalba Arrufat
Subdirectora
93 552 48 20 – Mòbil 675 78 32 96
rarrufat@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei