Prodeca Generalitat de Catalunya

PROWINE ASIA 2020
Singapur, 13 al 16 de juliol de 2020

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira ProWine Asia 2020 que se celebrarà a Singapur del 13 al 16 de juliol.


DADES DE LA FIRA I DEL MERCAT

ProWine Asia és una fira de periodicitat anual adreçada a públic exclusivament professional del sector del vi i espirituosos que alterna la seva seu de celebració entre les ciutats de Hong Kong i Singapur. La del 2020 serà la cinquena edició d'aquesta fira i se celebrarà a Singapur.

Aquest certamen se celebra en paral·lel amb la Food and Hotel Asia (FHA).

Organitzada per Messe Düsseldorf i Singapore Exhibition Services, és una de les plataformes de contacte comercial més importants per al sector agroalimentari a Àsia, i amb especial influència al Sud-est asiàtic.

Dades de l'edició 2019

310 expositors de 21 països
12.184 visitants professionals de 67 països

Perfil dels visitants

Aquest certamen s'adreça exclusivament als professionals del sector del vi i espirituosos. La tipologia de visitants inclou importadors de vi i licors, distribuïdors, majoristes, importadors, minoristes, agents, inversors, sumillers, barmans, responsables de F&B, cuiners, línies aèries, creuers, ferrocarrils, horeca, resorts, hipermercats, supermercats, botigues de conveniència, càtering institucional i associacions comercials.

Majoritàriament, els assistents a les fires de Singapur solen ser de l'ASEAN (Indonèsia, Malàisia, Filipines, Singapur i Tailàndia). 

Dades del mercat

L'Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN), constitueix un dels mercats amb més potencial per al mercat dels vins pels propers anys. De fet, el creixement mundial de les vendes de vi provindrà majoritàriament per aquesta regió en contraposició a l'alentiment dels mercats europeus.

L'AESAN amb prop de 650 milions de consumidors, malgrat les crisis mundials i les recessions locals d'aquests últims anys, ha estat capaç de mantenir un creixement anual mitjà d'un 5% en la seva economia i duplicar la seva classe mitjana en els últims 10 anys.

El consum total de vi s'estima en 94 milions de litres al 2018 i amb un creixement previst del 46% pels propers 5 anys. Els vins negres son els més venuts (76,2%) tot i que els escumosos (5,1%) i blancs (18,2%) son els que estan creixement més ràpidament.

El consum de vi de major qualitat s'associa a l'estatus social i a l'oci, sent la demanda basada principalment en els expatriats, els turistes i la classe mitja i els joves i el consum centrat en el canal HORECA, winebars i locals selectes.

Les exportacions catalanes a AESAN s'han duplicat, en valor, en els últims 5 anys i al 2018 respecte de la campanya anterior en pràcticament un 9%. Aquest fet constata que progressivament les exportacions catalanes s'estan enfocant cada cop més a vins de major valor, paral·lelament a la tendència dels mercats asiàtics, on els vins amb Denominació d'Origen creixen actualment per sobre del 25%.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Sota la marca CATALUNYA, cada empresa disposarà d'un espai propi amb magatzem, taula, cadires, espai per exposició, taulell-mostrador i nevera petita. 

La decoració bàsica serà uniforme per a tot l'estand. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar altre material promocional (vinils, rollup, rotulació), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i ho comuniqui a Prodeca amb antelació, assumint-ne els treballs i/o els costos de col·locació.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost.

L'empresa estarà inclosa en el catàleg de fira.

El personal de Prodeca destinat a l'organització de l'estand donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

COST I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cost per un espai: 3.200 € + 21% IVA

Les empreses interessades en participar-hi hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l a Prodeca juntament amb el pagament o el comprovant de pagament dels drets d'inscripció.

Seran admeses les empreses que compleixin amb el següent:

1. Empreses productores de vins emparats amb alguna denominació d'origen del vi o cava
2. Empreses catalanes elaboradores de vi, productes vinícoles i espirituosos

No s'admetran productes vinícoles emparats per alguna denominació d'origen no catalana. Tampoc no s'admetran empreses dedicades exclusivament al comerç de vins llevat que representin una empresa elaboradora: en aquest últim cas, el nom que constarà com a expositor serà el de l'empresa elaboradora.

S'acceptaran inscripcions d'empreses fins arribar al límit d'espai contractat en aquesta fira. El criteri d'acceptació d'empreses serà el general de Prodeca: per ordre d'arribada d'inscripcions.

Es realitzarà un sorteig per a assignar la ubicació de les empreses expositores en l'estand.

Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 200€ + IVA.

Per tal que l'actuació pugui realitzar-se es necessita un mínim de 8 empreses inscrites. En cas que no s'arribés a aquesta quantitat en la data límit establerta, es retornarien els imports satisfets.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 22 de novembre de 2019

Drets d'inscripció: 1.600 € + 21% IVA

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 22 de febrer de 2020.

Si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per a anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris establerts en l'apartat anterior.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assignarà una empresa per al transport de mostres. Tot i això, l'expositor pot contractar els serveis d'una altra empresa de transport.

Si l'empresa expositora decideix contractar un altre servei de transport, Prodeca no assumirà responsabilitat ni coordinarà l'arribada al recinte firal de les mostres enviades, tasca que haurà d'assumir en tot cas l'empresa contractant.

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a ús exclusiu d'exposició a la fira fins a un 50% del cost del mateix, amb un màxim de 300€ per empresa, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver-hi que aniran, en qualsevol cas, a càrrec de l'empresa expositora.

PERSONES DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:


Núria Hernández
nhernandezmurillo@gencat.cat

Montserrat Costafreda
mcostafreda@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei