Prodeca Generalitat de Catalunya

FRUIT LOGISTICA 2018
Berlin, 7 al 9 de febrer

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira FRUIT LOGISTICA 2018.

De periodicitat anual, és el saló internacional monogràfic dedicat al màrqueting de fruites i hortalisses, considerat com un dels esdeveniments més importants del sector a Europa.

DADES DE LA FIRA

Fruit Logística, certamen de periodicitat anual, és el saló internacional monogràfic dedicat al màrqueting de fruites i hortalisses, considerat com un dels esdeveniments més importants del sector a Europa.

S'erigeix com un punt de trobada per a la indústria hortofructícola, i concentra tota la cadena de subministrament en un sol esdeveniment, proporcionant una visió global del mercat, nous productes i tecnologies, i oferint als seus expositors la situació ideal per al màrqueting dels seus productes permetent establir relacions comercials.


Dades de l'edició anterior:

•Superfície d'exposició:                                  124.820m2
•Expositors:                                          3.077 de 84 països (91% estrangers)
•Visitants professionals:                 76.238 de 130 països (82% estrangers)
Perfil del visitant professional:

•Importadors
•Majoristes
•Minoristes
•Mercats centrals
•Productors
•Exportadors
•Logística
•Solucions d'empaquetatge
•Tractament de residus
•Institucions
•Associacions


Per a més informació, podeu consultar www.fruitlogistica.com
DADES DEL MERCAT

Tendències del mercat hortofruitícola:

Els mercats de fruites i verdures han estat tradicionalment impulsats pel preu, si bé ha aparegut en els mercats europeus un gust per productes exòtics de qualitat. Els consumidors estan disposats a pagar una prima per productes que tenen consistentment millor sabor.

L'empaquetatge també és important. Les presentacions còmodes per als usuaris i porcions petites són cada vegada més populars. Això inclou fruites sense llavor, fàcils de pelar, productes amb una vida útil més llarga, productes de la mida d'una porció individual i mescles de productes pretallats.

Per la creixent competència, el paper dels importadors i majoristes està canviant. Els majoristes que proveeixen a les grans cadenes de supermercats prefereixen treballar amb grans productors i manegen quantitats elevades. D'altra banda, els importadors més petits prefereixen especialitzar-se en nínxols específics.

Com potencial exportador interessat en el mercat europeu cal aprofundir en aquestes tendències i definir l'estratègia que més s'ajusti a les seves fortaleses i debilitats. En alguns casos, les aliances d'empreses amb empreses europees poden millorar el posicionament en aquest mercat.Comerç internacional hortofruitícola:

Els Estats Units, Alemanya, Espanya, Països Baixos i la Xina concentren una tercera part de l'intercanvi comercial global de fruites. Estats Units és el principal mercat importador mundial (11,4% del total), seguit per Alemanya (9,1%), els Països Baixos (5,6%), el Regne Unit (5,6%) i Rússia (4,9%). 

Pel que fa a l'oferta, 10 països concentren el 56% del total de les exportacions mundials, també liderades pels Estats Units (14,1%), seguit d'Espanya (8,8%), Xile (5,5%), els Països Baixos (5,4%) i Turquia (4,1%). 

A nivell pe consum, Espanya ocupa la quarta posició mundial conjuntament amb Alemanya i Itàlia, amb un consum de 9 milions de tones de fruites i verdura, per sobre de països amb economies més grans com França, el Regne Unit o Canadà.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

  1. Sota el paraigües de Catalunya, cada empresa disposarà d'un espai propi amb magatzem, una taula, cadires, taulell i moble expositor.
  2. La senyalització i retolació de les empreses serà uniforme per a tot l'estand. A cada expositor se li posarà el logotip, nom de l'empresa i imatge del seu producte.
  3. En el seu espai, l'empresa podrà utilitzar el seu logotip i material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand
  4. En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari, disseny o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost
  5. Congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses
  6. L'empresa estarà inclosa en el catàleg oficial de fira
  7. Es disposarà d'un espai Business Center amb ordinadors amb connexió a Internet, impressora, fotocopiadora i escàner
  8. El personal de Prodeca destinat a l'organització donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira

COST DE PARTICIPACIÓ

  1. Cost per empresa espai individual: 4.990 € + 21% IVA
  2. Cost per empresa espai doble: 9.980 € + 21% IVA
Es respectarà estrictament la data d'inscripció.

En el cas que alguna empresa necessiti més espai, podeu sol·licitar-lo.

Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 300€.

 S'acceptaran peticions segons disponibilitat, i es realitzarà un sorteig per a assignar-les. Les empreses que sol·licitin espai doble o superior, només podran optar a una cantonada.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 8 de novembre de 2017.

Dret d'inscripció: 1.400 € + 21% IVA = 1.694 €

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 14 de gener de 2018.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret a valorar les raons presentades per l'empresa per a anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat. Prodeca no serà responsable dels possibles d'anys i perjudicis que l'esmentada anul·lació pogués ocasionar a les empreses.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada des del magatzem del transportista fins al recinte firal amb el màxim d'1 m3 per estand. 

Cas que un expositor hi enviï més mercaderia,  l'empresa de transport  li facturarà la diferència directament, l'import de la qual es calcularà en base del preu acordat entre Prodeca i el transportista en funció del tipus de transport.

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a

Jordi Redón
Cap Comercial i  Nous Projectes

Tel. 93 552 48 20
jredon@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei