Prodeca Generalitat de Catalunya

BIOFACH 2018
Nuremberg (Alemanya). 14 al 17 de febrer

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de PRODECA, organitza la participació agrupada d'empreses a la Fira BIOFACH 2018, que se celebra a Nüremberg del 14 al 17 de febrer.

DADES DE LA FIRA

Biofach és la fira més important d'Europa dedicada exclusivament a la producció ecològica.

De caràcter anual, Biofach, en la seva 29ena edició, no només és un aparador pels productes ecològics, sinó que també un forum interessant per aportar alternatives al model agroindustrial actual.

Per a poder participar-hi. tots els expositors han de superar els estrictes criteris d'admissió exigits pel certamen, de manera que la participació en el saló ja representa per a empreses i productes un segell de distinció i qualitat.

El mercat ecològic a Europa:

El mercat ecològic a Europa continua en creixement, de fet al 2015, es va incrementar un 13% i assolint una xifra de vendes de 27.100 milions d'euros a la Unió Europea.

Alemanya és el major mercat ecològic d'Europa (8.600 milions d'euros) i un creixement en l'últim any de l'11%, seguit per França (5.500 milions), Regne Unit (2.600 milions) i Itàlia (2.300 milion)s, segons dades 2015.

Cada any, els consumidors europeus gasten més en aliments ecològics: una mitjana de 36,4 euros a Europa i de 53,7 euros a la Unió Europea

Les primeres xifres provisionals disponibles de 2016 mostren que el mercat continua creixent a tot el món; Alemanya és el segon major mercat mundial (9.500 milions d'euros al 2016) per darrere dels Estats Units (35.800 milions al 2015).Dades de l'edició anterior:

•Expositors:                                            2.785 (259 dels quals a Vivaness*)
•Visitants professionals:                   51.453 de 134 països
NOTA: Vivanes (Saló Internacional de cosmètic Natural i Orgànica)


Els països que varen aportar mes visitants son:

1.Alemanya
2.Àustria
3.Italià
4.Països Baixos
5.França
6.Polònia
7.Espanya
8.Suïssa
9.Rep. Txeca
10.Regne Unit/Irlanda
11.Bèlgica

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un espai propi totalment equipat:

taula, cadires, taulell recepció amb tamboret, moble exposició producte, suport audiovisual i magatzem individual.

La senyalització i retolació de les empreses serà uniforme per a tot l'estand. Cada expositor comptarà amb el seu logotip, nom comercial, imatge corporativa i localització de l'estand.

En el seu espai, l'empresa podrà utilitzar altre material promocional (vinils, rollup, rotulació), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand i ho comuniqui a Prodeca amb antelació, assumint-ne els treballs de col·locació.

Es disposarà de punt d'aigua i autoservei de cafès d'ús comú.

En cas de necessitar frigorífic, Prodeca facilitarà el contacte del proveïdor i es farà càrrec del cost de connexió i despesa elèctrica. L'empresa expositora assumirà el cost del lloguer de l'aparell.

En cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, Prodeca li facilitarà un llistat i l'empresa expositora haurà d'assumir-ne el cost.

En cas de demanar un espai doble, es duplicaran els elements de mobiliari però no els audiovisuals.

En cas de compartir un espai individual es compartiran tots els elements de l'estand, tant els de mobiliari com els audiovisuals.

COST DE PARTICIPACIÓ

  1. Cost per empresa espai individual: 3.750 € + 21% IVA
  2. Cost per empresa espai doble: 7.500 € + 21% IVA
Es respectarà estrictament la data d'inscripció.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Dret d'inscripció: 1.300 € + 21% IVA = 1.573 €

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 14 de gener de 2018.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada des del magatzem del transportista fins al recinte firal amb el màxim d'1 m3 per estand. 

Cas que un expositor hi enviï més mercaderia,  l'empresa de transport  li facturarà la diferència directament, l'import de la qual es calcularà en base del preu acordat entre Prodeca i el transportista en funció del tipus de transport: convencional (sense temperatura), refrigerat o congelat.

Si alguna empresa hi envia 2 palets separats amb dues temperatures diferents, Prodeca n'assumirà el transport més econòmic fins a 1 m3.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació o altres, en cas que n'hi hagi.

ALTRES SERVEIS

L'empresa expositora estarà inclosa en catàleg oficial de fira

El personal destinat a l'organització del Pavelló donarà suport als expositors durant la preparació – gestió de comunicats – i la celebració de la fira – presència i assistència permanent

Prodeca passarà una proposta comuna d'allotjament en destí

CATÀLEG PROMOCIONAL D'EMPRESES CATALANES 
Prodeca, elabora un catàleg digital de l'estand que recull les empreses agroalimentàries catalanes participants a Biofach, sota el paraigües CATALONIA, amb informació detallada dels productes que exposen.
La difusió d'aquest catàleg es farà a través del Departament de Premsa de l'organització firal, així com el seu enviament en format digital a importadors /distribuïdors.  

COMUNICAT A IMPORTADORS 
Prodeca elaborarà un comunicat, dirigit a importadors/distribuïdors, que inclourà informació sobre l'estand, la seva ubicació així com llistat de les empreses catalanes participants, amb link al seu portal web. Aquest comunicat es difondrà prèviament a la celebració de la fira.

PERSONA DE CONTACTE

Per a la inscripció o bé qualsevol aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar:

Jordi Redón
Cap d'Àrea Comercial i Nous Projectes
93 552 48 20  – Mòbil 675 78 32 97
jredon@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei