Prodeca Generalitat de Catalunya

ALIMENTARIA '18 -MULTIPLE FOODS Lands of spain
Barcelona, del 16 al 19 d'abril de 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses catalanes del sector de l'alimentació al PAVELLÓ LANDS OF SPAIN dins la fira ALIMENTARIA 2018.

DADES DE LA FIRA

ALIMENTARIA BARCELONA, que enguany celebrarà la seva 22ena edició és el Saló Internacional de l'Alimentació i les Begudes més important de l'estat espanyol i de l'arc mediterrani i un referent internacional pel sector.

De caràcter biennal, ofereix l'oportunitat de descobrir tendències, fer negocis internacionals i viure experiències gastronòmiques extraordinàries.

Dades de l'última edició (2016)
•Superfície neta:                                               83.410m2
•Expositors:                                                       prop de 3.938 de 65 països
•Visitants:                                                         140.524 de 157 països (32% estrangers)
•Perfil del visitant:                                            50% distribuïdors, 27% importadors, 16% Horeca, 7% fabricants
•Compradors professionals convidats:             624 Hosted Buyers
•Trobades programades:                                 11.200


Alimentaria reuneix totes les oportunitats del sector en sis salons especialitzats en els sectors alimentaris clau i en tendències de consum.

La sectorialització, el seu tarannà innovador, creatiu i dinàmic, així com la seva professionalització i projecció exterior constitueixen les claus del seu èxit. 

Prodeca te presència en els següents Salons:

SALÓ Multiple Foods (Lands of Spain)

Expositors:                               1.950
Visitants:                                 95.945
Superfície d'exposició:            27.210 m2

Multiple Foods és un aparador en el qual es poden descobrir les últimes tendències alimentàries i es pot multiplicar la visibilitat de les marques participants. El saló inclou dolços, snacks, olis, aliments associats a la dieta mediterrània i productes delicatessen i ecològics. A Multiple Foods també es troben les participacions internacionals i les de les diverses comunitats autònomes espanyoles.

Al Saló Alimentaria hi trobem representada tota la cadena de distribució:

•Importadors
•Distribuïdors
•Centrals de compres
•Gran distribució
•Autoservei a l'engròs (cash & carry)
•Xarxa de Mercats
•Majoristes
•Hostaleria i restauració
•Restauració col•lectiva
•Càtering
•Indústria, comerç i mercats minoristes
•Botigues especialitzades
•Traders i representants

Els perfils professionals clau d'Alimentaria son:

•Presidents i directors generals
•Directors de departaments (de compres, comercial, de màrqueting, ID, de logística, entre d'altres)
•Xefs
•Sommeliers
•Agents

Per a més informació, podeu consultar el web www.alimentaria-bcn.com


ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un espai propi de 12m2 amb els següents elements:

  1. Taula i 4 cadires
  2. Mostrador i tamboret
  3. Moble expositor i prestatgeries
  4. Grafisme: nom, logotip d'empresa i imatge de producte
  5. Magatzem individual
En el cas que un expositor sol·liciti dos espais, els elements de l'estand també es duplicaran, excepte la pantalla de plasma.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost (Congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses)

La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar el seu logotip i material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt dels estands.

Les empreses disposaran d'un punt d'aigua d'ús comunitari.

En el cas que no omplissim tot l'espai, les empreses participants tindran la possibilitat de presentar el seu producte al públic en l'espai preparat per a fer demostracions culinàries - "Àrea show-cooking" - que es troba al Pavelló LANDS OF SPAIN.

El personal de Prodeca destinat a l'organització del Pavelló donarà suport als expositors abans, durant i després de la celebració de la fira.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cada empresa podrà sol·licitar un màxim de 2 espais, sempre que hi hagi disponibilitat.

Cost per espai de 12m2     3.200€ + IVA
Cost per espai de 24m2     6.400€ + IVA


Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada podran fer-ho assumint un cost addicional de 300€ + IVA, segons disponibilitat. En cas d'haver-hi més peticions que espais-cantonada disponibles es realitzarà un sorteig per assignar-los.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds      16 d'octubre de 2017

Drets d'inscripció 1.500€ + 21% IVA = 1.815

 
L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat els drets d'inscripció detallats a la sol·licitud de participació.

L'import restant s'abonarà, com a data màxima, el 15 de febrer de 2018. En el cas de no complir amb ambdós pagaments la inscripció es cancel·larà.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents. 

L'adjudicació dels espais es farà per sorteig públic.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca no cobreix el serve de transport de les mostres en aquesta fira. Per tant, l'empresa expositora haurà de fer-se càrrec del transport del seu producte i de qualsevol tràmit que se'n derivi en aquest sentit.

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripcions o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Jordi Redón
Cap de l'Área Comercial, Nous Projectes i Assesorament

Tel. 93 552 48 20 | 675 783 297
jredon@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei