Prodeca Generalitat de Catalunya

SEAFOOD EXPO GLOBAL 2018
Brussel·les, 24 - 26 Abril de 2018

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira Seafood Expo Global / SEG (antiga European Seafood Exposition/ESE)


Saló internacional de productes del mar que reuneix els principals compradors i venedors d'aliments del sector. El certamen exhibeix l'oferta més completa de productes del mar frescos, en conserva, processats i congelats, així com serveis complementaris per al seu processament, conservació i logística.

DADES DE LA FIRA

Seafood Expo Global / Seafood Processing Global (anteriorment l'European Seafood Exposition) és el major esdeveniment comercial del sector del peix i marisc del món. 

Els visitants professionals vénen a trobar-se amb proveïdors existents, novetats en productes i a establir contactes amb altres professionals de la indústria

L'edició 2018 (26ena edició) és una oportunitat per promoure i vendre els vostres productes de la mar, equips i serveis de processament als compradors líders de tot el món.


Dades de l'edició anterior (2017):

•38.338 m2 de superfície d'exposició neta
•1.859 expositors de 79 països
•+28.500 visitants professionals de 150 països
•455 compradors d'alt volum participaren en el Key Buyer program.


Perfil del Visitant:

•Aerolínies / Creuers
•Distribuïdors / Importadors / Majoristes / Supermercats
•Govern / sector militar
•Fabricants / Processadors
•Càtering / Hospitals / Hotels / Ressorts / Restaurants / Bar
•Discoteques / Fast Food / EscolesORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Sota el paraigües de Catalunya, cada empresa disposarà d'un espai propi d'uns 10 m2 amb magatzem, una taula, cadires i  mostrador

-La senyalització i retolació de les empreses serà uniforme per a tot l'estand. A cada expositor se li posarà el logotip, nom de l'empresa i imatge del seu producte.

-En el seu espai, l'empresa podrà utilitzar el seu logotip i material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand

-En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost
(Congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses)

-Es disposarà de punt d'aigua d'ús comú

-L'empresa estarà inclosa en catàleg de fira

-El personal destinat a l'organització del Pavelló donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira.

COST DE PARTICIPACIÓ

Espai individual : 4.250€ + 21%IVA


Donat que l'espai és reduït, el número de mostradors és molt limitat i s'acceptaran  peticions segons disponibilitat i ordre d'arribada. La ubicació dels espais es realitzarà per sorteig.

L'ampliació d'espai només es podran acceptar cas de que quedi espai disponible al final del termini d'inscripció.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol•licituds: 14 de novembre de 2017

Dret d'inscripció: 1.400 € + 21% IVA = 1.694 €

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol•licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció, la resta s'haurà d'abonar abans del 20 de febrer de 2018.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul•lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat. Prodeca no serà responsable dels possibles d'anys i perjudicis que l'esmentada anul•lació pogués ocasionar a les empreses.

L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol•licituds i pagaments corresponents. 

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a l'ús exclusiu d'exposició a la fira, fins al màxim d'1 m3 per empresa, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

Cas que un expositor hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver.

Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i serà al càrrec del mateix expositor.

Si una empresa envia a la fira més d'un palet a causa de la temperatura diferent dels productes a transportar (convencional, refrigerat o congelat), Prodeca n'assumirà el cost de transport fins al màxim d'1 m3 del palet amb el producte principal a exposar. L'empresa de transport facturarà la resta del cost de transport a l'expositor amb el mínim a facturar d'1 m3 per a cada palet complementari, en base del preu contractat per Prodeca al transportista de referència.

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Jordi Redón
Cap de l'Àrea Comercial i Nous Projectes
935524820
jredon@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei