Prodeca Generalitat de Catalunya

PROWEIN 2018
Düsseldorf, 18 al 20 de març

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca i INCAVI, organitza la participació agrupada d'empreses a la 25a edició de la fira Prowein.

DADES DE LA FIRA

Fira de periodicitat anual adreçada a públic exclusivament professional.

Dades de l'edició 2016:

6.500 expositors de 60 països
67.138 m2 d'exposició
58.500 visitants (47% internacionals) de 130 països

Alemanya és el principal destí del vi exportat per Catalunya amb el 20,24% del volum i el 18,90% del valor total de vi exportat arreu del món. Segueixen en volum França, Bèlgica, Regne Unit, Japó i Estats Units i en valor Bèlgica, Estats Units, Regne Unit, Japó i França.

El mercat germànic continua amb una creixent preferència dels consumidors per la qualitat sobre la quantitat d'acord amb la creixent preferència dels consumidors pels productes premium. Del total de vi i espumosos consumits destaquen el vi negre amb un 39,68% del volum de vendes, seguit pel vi blanc, amb una quota de mercat del 33,89%, un 17,42% correspon als espumosos, un 7,60% al vi rosat i un 1,41% al vi fortificat i vermuts.

Així mateix, se situa com el cinquè país en volum de vendes mundials i el setè en valor i ostenta l'onzena posició mundial en consum per càpita 28,8 l/persona/any. Del total de vi comercialitzat a Alemanya pràcticament el 79% correspon a vi de raïm un 17% d'escumós un 1,5% de fortificat i la resta de vins sense raïm. Si ens fixem en el detall del vi de raïm observem que les vendes sobre el total de vi comercialitzat són dominades per vi negre (39,5%) seguit del vi blanc (32,1%) i deixant una quota de mercat del 7,3% pel vi rosat.

Es tracta d'un país importador net de vi, sent els principals països d'importació Itàlia, Espanya i França, que en conjunt representen més de dos terços del volum total de les importacions gràcies a la popularitat dels seus vins negres.

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Sota la marca CATALUNYA, cada empresa disposarà d'un espai propi amb magatzem, taula, cadires i taulell-mostrador amb nevera integrada i superfície per exposició de producte..

La decoració bàsica serà uniforme per a tot l'estand. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar altre material promocional (vinils, rollup, rotulació, totalment prohibit utilitzar claus, xinxetes o similars), sempre que no alteri la imatge del conjunt de l'estand ni utilitzi claus ni cap element de perforació i ho comuniqui a Prodeca amb antelació, assumint-ne els treballs de col·locació.

Es disposarà d'un espai Business Center amb ordinadors amb connexió a Internet, impressora, fotocopiadora i escàner.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost

Les empreses disposaran de punt d'aigua d'ús comú

L'empresa estarà inclosa en el catàleg de fira

El personal destinat a l'organització del Pavelló donarà suport als expositors abans i durant la celebració de la fira

COST DE PARTICIPACIÓ

 • Cost per espai de 9 m2:  3.825 € + 21% IVA
 • Cost per espai de 12 m2:  5.100 € + 21% IVA
 • Cost d'espai compartit comú:    2.640 € + 21% IVA
 • Cost d'espai compartit associacions : 2.210 € + 21%IVA

 • Les empreses que vulguin optar a cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 200€. S'acceptaran peticions segons disponibilitat, i es realitzarà un sorteig per assignar-les.

  * Els espais de 9m2 i 12 m2 es poden compartir amb 2 empreses, el mobiliari extra necessari anirá a càrrec dels cellers.

  * Els espais compartits comuns se situaran en una zona compartida per més de 2 empreses

  TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

  Data límit d'admissió de sol·licituds: 15 de juliol de 2017.

  Dret d'inscripció: 1.300 € + 21% IVA

  L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat el dret d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 6 de febrer de 2018.

  Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació perdrà el 100% del que hagi abonat. L'organització es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

  L'organització es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat de la fira. En el cas que hi hagi una demanda d'espais superior als ofertats, s'aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds.

  TRANSPORT DE LES MOSTRES

  Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a l'ús exclusiu d'exposició a la fira, fins al màxim d'1 m3 per empresa, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal.

  No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació o altres, en cas que n'hi hagi, ni transport de tornada. El transport de mostres que no estiguin destinades a exposició a l'estand, o l'excés de mostres, anirà a càrrec de l'expositor.

  Les empreses hauran de ser presents el dia de muntatge, dissabte dia 18 de març, a partir de les 11:00 h i fins les 17:00 h, per fer la recepció del seu producte.

  NOTA IMPORTANT

  L'organització firal ens ha comunicat una nova normativa:


  En cas que una empresa abandoni l'estand abans de la finalització de l'horari oficial, podran sancionar amb un import de 1.500€ als infractors.

  Ús agrairíem ho tinguéssiu en compte a l'hora de programar el vostre viatge de retorn.

  PERSONA DE CONTACTE

  Per a inscripcions o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

  Jordi Redón
  Cap de l'Área Comercial, Nous Projectes i Assessorament

  Tel. 93 552 48 20 | 675 783 297
  jredon@gencat.cat

  Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei