Prodeca Generalitat de Catalunya

MEAT BUSINESS FORUM 2017
CAIXA FORUM, 3-4 DE MAIG DE 2017

MEAT BUSINESS FORUM és un esdeveniment de negocis amb la participació de productors i exportadors de carn i productes carnis de Catalunya, i importadors i distribuïdors de països no membres de la UE.

La tercera edició d'aquest esdeveniment se celebrarà al recinte Caixa Forum els dies 3 i 4 de maig de 2017. L'objectiu principal és contribuir a l'establiment de relacions comercials entre les empreses catalanes càrnies i els importadors i distribuïdors dels mercats convidats. 

Més informació meatbusinessforum.cat

COMITÈ ORGANITZADOR

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de Prodeca, la Subdirecció General de Ramaderia i la Subdirecció General d'Indústries i Qualitat Agroalimentària, conjuntament amb les organitzacions i associacions empresarials Anafric, Asoprovac Catalunya, Assocat, Fac, FECIC, Fecoc i Porcat formen el Comitè Organitzador d'aquest esdeveniment, que té com a objectiu consolidar una plataforma estable de negoci internacional per al sector carni de Catalunya.

PAÏSOS CONVIDATS

ÀFRICA

 1. Algèria
 2. Angola
 3. Camerun
 4. Costa d'Ivori
 5. Egipte
 6. Ghana
 7. Líbia
 8. Marroc
 9. Maurici
 10. Sudàfrica
 11. Togo
 12. Tunísia
ORIENT MITJÀ
 1. Aràbia Saudita
 2. Bahrain
 3. Iran
 4. Jordània
 5. Líban
 6. Unió d'Emirats Àrabs
EUROPA
 1. Bòsnia
 2. Macedònia
 3. Montenegro
 4. Sèrbia
 5. Suïssa
ÀSIA
 1. Corea del Sud
 2. Filipines
 3. Hong Kong
 4. Japó
 5. Tailàndia
 6. Taiwan
 7. Vietnam
 8. Xina
AMÈRICA
 1. Bolívia
 2. Colòmbia
 3. Cuba
 4. Equador
 5. Panamà
 6. Perú
 7. Xile

PROGRAMA PREVIST

Dimecres, 3 de maig

09:15h Inauguració i benvinguda als participants a càrrec de Meritxell Serret, Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
09:45h Catalunya, clúster carni d'Europa, a càrrec de Ramon Sentmartí, director gerent de Prodeca
10:00h Caixabank
10:15h Coffee break
11:00h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
13:30h Dinar networking
15:00h - 19:30h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
20:30h Còctel networking

Dijous, 4 de maig

9:30h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
11:00h Coffee break
11:30h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes
13:30h Dinar networking
15:00h Trobades B2B entre operadors i empreses catalanes

ORGANITZACIÓ DELS B2B MEETING

Les empreses catalanes participants disposaran d'una agenda de trobades individuals amb els importadors i distribuïdors segons espècie i tipus de carn.

Els B2B meetings se celebraran en els espais de reunió habilitats, i tindran una durada aproximada de 15 minuts.

L'idioma en què es desenvoluparan els B2B meetings serà l'anglès principalment. L'organització no es farà càrrec de la contractació de serveis de traducció/interpretació, que aniran a càrrec de l'empresa participant, en cas necessari.

Cada empresa participant disposarà de:

 1. Espai per a reunió
 2. Agenda de reunions
 3. Informació dels països convidats
 4. Suport dels membres del Comitè Organitzador abans i durant el desenvolupament del Meat Business Forum.

COST DE PARTICIPACIÓ

El cost de participació per empresa son 1.900€ + 21% IVA = 2.299€

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Només podran participar les empreses productores-exportadores de carn i productes carnis radicades a Catalunya. No s'admetran empreses comercialitzadores, llevat que acreditin que representen interessos de productors radicats a Catalunya.

Descripció d'empresa productora-exportadora

Empreses productores d'animals vius, escorxadors, sales d'especejament, magatzems frigorífics, elaboradors/transformadors i comercialitzadors/majoristes (només en el cas que tinguin el mandat d'un productor/elaborador radicat a Catalunya) i exportadores de carn i productes carnis.


Un cop realitzada la inscripció, rebreu i haureu d'omplir una fitxa amb tota la informació requerida en relació al producte i descripció de l'empresa.

També rebreu un formulari on us podreu acollir al programa de visites a planta dels compradors que siguin del vostre interès, amb les condicions econòmiques i organitzatives corresponents.

Abans de la celebració del Meat Business Forum, el Comitè Organitzador convocarà una reunió de treball amb les empreses catalanes inscrites per a facilitar informació sobre l'organització de l'esdeveniment així com les agendes que s'hagin confeccionat.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Les empreses interessades a participar a Meat Business Forum hauran d'omplir el formulari d'inscripció i remetre'l, amb el pagament corresponent, abans del 20 de febrer de 2017.


                PRORROGAT FINS EL 28 DE FEBRER

L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat l'import de participació.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents.

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació, us podeu adreçar a:

Jordi Redón
Cap de l'Àrea Comercial i Nous Projectes
Tel. 93 552 48 20
jredon@gencat.cat

o bé a l'associació de què sigueu membres i que formi part del Comitè Organitzador

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei