Prodeca Generalitat de Catalunya

ANUGA 2017 Sector Fine Food
(Alimentació general)
Colònia, 7-11 octubre 2017

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses a la fira ANUGA 2017.

De periodicitat biennal, és la fira internacional més gran dedicada a l'alimentació i begudes.

DADES DE LA FIRA

Aquesta serà la 34ª edició d'ANUGA, fira sectorial d'alimentació i begudes, que se celebra amb caràcter biennal. Es una de les fires internacionals més rellevants pel sector agroalimentari i està dirigida a un públic exclusivament professional que busca noves tendències de mercat, nous productes, nous proveïdors.

Dades 2015

  1. Superfície exposició 280.000 m2
  2. Núm. expositors 7.000 (procedents de 108 països)
  3. Núm. visitants 160.000 (procedents de 192 països)
Per a més informació, podeu consultar:
www.anuga.com | www.anuga.de

ORGANITZACIÓ DE L'ESTAND

Cada empresa disposarà d'un espai propi de 12m2 amb els següents elements:

  1. Taula i 4 cadires
  2. Mostrador i tamboret
  3. Moble expositor
  4. Grafisme: nom, logotip d'empresa i imatge de producte
  5. Magatzem individual
Les empreses que vulguin contractar un estand doble hauran de fer-ho notar en la sol·licitud de participació; no obstant, no es pot garantir que la totalitat de peticions es pugui atendre per raons de disponibilitat d'espai. El criteri a aplicar serà el general de Prodeca, per ordre d'arribada d'inscripcions.

Prodeca lliurarà l'estand amb una decoració bàsica, uniforme per a tots els estands de Catalunya. Els expositors, si ho creuen convenient, podran adaptar el seu estand, sempre que ho comuniquin prèviament a Prodeca, i n'assumeixin els costos corresponents.

Si l'empresa expositora opta per l'adaptació del seu estand, en qualsevol cas, aquesta no podrà afectar els elements gràfics bàsics d'identificació (identificació gràfica de l'empresa, imatge de Catalunya).

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost (congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses).

El personal de Prodeca destinat a l'organització del Pavelló donarà suport als expositors abans, durant i després de la celebració de la fira.

COST DE L'ESTAND

Estand individual 4.800€ + 21% IVA
Estand doble 9.600€ + 21% IVA disponibilitat d'espai

Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada, podran fer-ho amb un cost addicional de 300€. S'acceptaran peticions segons disponibilitat, i es realitzarà un sorteig per a assignar-les.

Les empreses que sol·licitin espai doble només podran optar a una cantonada.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

Data límit d'admissió de sol·licituds: 30 de gener de 2017.

Drets d'inscripció: 2.420 € 

L'empresa es considerarà admesa una vegada hagi enviat la sol·licitud de participació, dintre del termini indicat, i hagi abonat els drets d'inscripció. L'import restant s'haurà d'abonar abans del 19 de juny de 2017.

TRANSPORT DE LES MOSTRES

Prodeca assumeix el cost de transport d'anada de mostres per a l'ús exclusiu d'exposició únicament en els pavellons de Fine food i Cured Meat de la fira, fins al màxim d'1 m3 per empresa, des del magatzem del transportista assignat per Prodeca fins al recinte firal, no hi haurà transport de tornada.

Cas que un expositor hi enviï més quantitat, l'empresa de transport li facturarà la diferència.

No s'hi inclouen assegurances, aranzels, despeses d'importació i/o d'altres que hi puguin haver.

Cas que una empresa necessiti algun servei de transport complementari, com la recollida de la mercaderia al seu magatzem o bé el transport de retorn, ho haurà de contractar directament al transportista abans de la fira, i serà al càrrec del mateix expositor.

Si una empresa envia a la fira més d'un palet a causa de la temperatura diferent dels productes a transportar (convencional, refrigerat o congelat), Prodeca n'assumirà el cost de transport fins al màxim d'1 m3 del palet amb el producte principal a exposar. L'empresa de transport facturarà la resta del cost de transport a l'expositor amb el mínim a facturar d'1 m3 per a cada palet complementari, en base del preu contractat per Prodeca al transportista de referència.PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripcions o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Jordi Redón
Cap de l'Àrea Comercial, Nous Projectes i Assessorament

Tel. 93 552 48 20 | 675 783 297
jredon@gencat.cat

Joan Caballol
Àrea Comercial

Tel. 627 481 096
jcaballol@gencat.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei