Prodeca Generalitat de Catalunya

ALIMENTARIA - SALÓ INTERCARN -
Barcelona, del 25 al 28 d'abril de 2016

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, organitza la participació agrupada d'empreses catalanes del sector de l'alimentació al SALÓ INTERCARN, dins la fira ALIMENTARIA 2016.

DADES DE LA FIRA

Lloc Fira de Barcelona

Aquesta serà la 21a edició d'ALIMENTARIA. Es tracta del Saló Internacional de l'Alimentació i les Begudes més important de l'estat espanyol i un dels principals en l'àmbit internacional.

La sectoralització, el seu tarannà innovador, creatiu i dinàmic, així com la seva professionalització i projecció exterior constitueixen les claus del seu èxit.

Dades edició 2014

  1. Expositors prop de 3.800
  2. Visitants 140.000 (30% estrangers)
  3. Superfície neta 94.500m2
Per a més informació, podeu consultar el webwww.alimentaria-bcn.com

ORGANITZACIÓ DELS ESTANDS

Cada empresa disposarà d'un espai propi de 16m2 amb els següents elements:

  1. Taula i 4 cadires
  2. Mostrador i tamboret
  3. Moble expositor i prestatgeries
  4. Grafisme: nom, logotip d'empresa i imatge de producte
  5. Pantalla de plasma
  6. Magatzem individual
En el cas que un expositor sol·liciti més d'un espai, els elements de l'estand també es multiplicaran, excepte la pantalla de plasma.

En el cas que un expositor necessiti algun mobiliari o servei no inclòs en les condicions de la convocatòria, haurà d'assumir-ne el cost. (Congeladors i neveres expositores aniran a càrrec de les empreses).

La decoració bàsica serà uniforme per a tots els estands. Cada expositor, en el seu espai, podrà utilitzar el seu logotip i material promocional, sempre que no alteri la imatge del conjunt dels estands.

Les empreses disposaran d'un punt d'aigua d'ús comunitari.

En el cas que no omplissim tot l'espai, les empreses participants tindran la possibilitat de presentar el seu producte al públic en l'espai preparat per a fer demostracions culinàries - "Àrea show-cooking" - que es troba al Pavelló LANDS OF SPAIN.

El personal de Prodeca destinat a l'organització del Pavelló donarà suport als expositors abans, durant i després de la celebració de la fira.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Cada empresa podrà sol·licitar un màxim de 3 espais, sempre que hi hagi disponibilitat.

Cost per espai de 16m2     3.870€ + IVA
Cost per espai de 32m2     7.740€ + IVA
Cost per espai de 48m2     12.000€ + IVA


Les empreses que vulguin optar a espai-cantonada podran fer-ho assumint un cost addicional de 300€ + IVA, segons disponibilitat. En cas d'haver-hi més peticions que espais-cantonada disponibles es realitzarà un sorteig per assignar-los.

TERMINI D'ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I PAGAMENTS

Data límit d'admissió de sol·licituds      16 d'octubre de 2015


L'empresa es considerarà admesa un cop hagi enviat la sol·licitud de participació degudament complimentada i hagi abonat els drets d'inscripció detallats a la sol·licitud de participació.

L'import restant s'abonarà, com a data màxima, el 15 de febrer de 2016. En el cas de no complir amb ambdós pagaments la inscripció es cancel·larà.

Una vegada admesa, si l'empresa renuncia a la seva participació, perdrà el 100% del que hagi abonat. Prodeca es reserva el dret de valorar les raons presentades per l'empresa per anul·lar-ne la participació i retornar un percentatge de l'import abonat.

Prodeca es reserva el dret a realitzar una selecció d'empreses segons criteris d'adequació sectorial i idoneïtat del producte per al mercat. En el cas que hi hagi una demanda superior d'espais que els oferts, Prodeca aplicarà el criteri d'ordre d'arribada de sol·licituds i pagaments corresponents. 

L'adjudicació dels espais es farà per sorteig públic.

TRANSPORT DE MOSTRES

Prodeca no cobreix el serve de transport de les mostres en aquesta fira. Per tant, l'empresa expositora haurà de fer-se càrrec del transport del seu producte i de qualsevol tràmit que se'n derivi en aquest sentit.

PERSONA DE CONTACTE

Per a inscripció i/o qualsevol qüestió o aclariment respecte de la participació en aquesta fira, us podeu adreçar a:

Jordi Redón
Cap Comercial i  Nous Projectes

Joan Caballol
Àrea Comercial i Nous Projectes

Tel. 93 552 48 20
comercial@prodeca.cat

Les seves dades de contacte podrán ser comunicades a les entitats organitzadores de les fires i esdeveniments amb la finalitat de gestionar aquest Servei