Inici | Política de privacitat

Política de privacitat

Promotora d’Exportacions Catalanes SA (en endavant, “PRODECA”), és conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades. En aquest sentit, donem molta importància a la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres clients i usuaris, actuant de manera responsable i transparent al respecte. La present Política de Privacitat (en endavant, “La Política”) té per objecte informar-lo sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal. Així mateix, d’especificar la finalitat de les dades recollides i les finalitats per les quals poden ser utilitzades per tercers, a través de https://www.prodeca.cat/ (en endavant, “la Plataforma”) o per qualsevol altre mitjà com telèfon, correu electrònic o correu postal.

PRODECA manifesta que s’ha intentat proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible de la present Política. PRODECA té molt present que la seva privacitat és important, per la qual cosa recomanem que llegeixi la nostra Política i es posi en contacte amb nosaltres si li sorgeix qualsevol dubte. La nostra política s’aplica a tots els serveis oferts per PRODECA, però exclou aquells serveis que estan subjectes a polítiques de privacitat independents que no incorpora la present Política.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anuncien els nostres serveis i/o productes i poden usar cookies, comptadors de visites i altres tecnologies per publicar i oferir anuncis rellevants.

Abast de la Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat s’aplica a les dades proporcionades pels nostres clients o proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris dels nostre lloc web https://www.prodeca.cat/ candidats a llocs de treball o tercers amb qui ens puguem relacionar i les dades dels quals siguin necessàries pel desenvolupament de la nostra activitat.

El Responsable del tractament de les seves dades és:

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (en endavant, DPO):

Quina informació recopilem?

Recopilem informació personal com per exemple el seu nom i cognoms, telèfon i correu electrònic, adreça, empresa, càrrec a l’empresa o sector quan sol·licita informació.

També recopilem informació que el seu navegador web ens envia de forma automàtica cada vegada que visita alguna de les nostres pàgines web per analitzar i millorar la seva experiència d’ús i qualitat general dels nostres serveis. Mitjançant l’acceptació de la present Política l’usuari estarà consentint la generació de cookies per a la finalitat abans mencionada i, sempre respectant i conforme a la normativa aplicable a cada moment, d’allò a que la política de cookies es refereix.

No obstant l’anterior, en cas que l’usuari desitgi amb posterioritat eliminar la informació que s’hagi emmagatzemat al seu ordinador i que necessàriament precisi del seu consentiment, podrà fer-ho usant les eines que li proporcioni el seu navegador per a tals efectes.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Les dades que ens facilita són tractades amb les següents finalitats (tret que pel context es dedueixi clarament que tractarem les seves dades personals per a una única finalitat; per exemple, en formularis del tipus “subscriure’s a les newsletters”):

Durant quant temps conservem les seves dades?

Si a vostè li prestem uns serveis, les dades que ens hagi facilitat amb aquest propòsit es conservaran mentre es mantingui la relació i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o mentre puguem tenir algun tipus de responsabilitat. En cas contrari, les seves dades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat.

En canvi, si tractem les seves dades simplement per a les finalitats comercials expressades anteriorment tractarem les seves dades mentre vostè segueixi acceptant la recepció d’aquestes comunicacions o, finalitzat el mencionat període, mentre PRODECA encara tingui algun tipus de responsabilitat jurídica.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

Estem legitimats i facultats per tractar i processar la informació que ens proporcioni, quan aquesta informació sigui necessària per garantir l’enviament de la informació sol·licitada o la gestió de la Plataforma, l’execució del contracte, l’execució del contracte de subscripció per fer-li arribar informació que sigui del seu interès a través dels nostres canals de comunicació, l’obtenció del seu consentiment per respondre les qüestions que ens planteja a través dels nostres formularis de contacte i de comentaris i, en el seu cas, el compliment d’obligacions per imperatiu legal derivades del Dret de la Unió o dels Estats membres.

Així mateix, mentre sigui vostè client nostre, també estarem legitimats per utilitzar les seves dades per informar-lo de les promocions, serveis, circulars i campanyes que considerem que poden ser del seu interès tenint en compte els serveis prestats amb anterioritat, encara que vostè podrà oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre demanarem el seu consentiment. El consentiment serà la manifestació de la seva voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Vostè té dret a revocar el consentiment donat, sense caràcter retroactiu, en qualsevol moment.

A qui comuniquem les seves dades?

No cedirem les seves dades a tercers, tret que existeixi obligació legal.

Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament que PRODECA realitza sobre les seves dades personals. En concret:

Vostè pot exercir els drets referits dirigint un e-mail a la direcció electrònica contacte@prodeca.cat. Respondrem les seves peticions amb la major brevetat possible i, en tots els casos, en el termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini podrà prorrogar-se uns altres dos (2) mesos, en qualsevol cas l’informarem oportunament dins del termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud.

Si vostè creu que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creu que no hem satisfet l’exercici dels seus drets, vostè pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent segons el seu lloc de residència. Pot consultar les diferents autoritats de control a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Té dret a retirar el seu consentiment?

Sí, en qualsevol moment vostè podrà retirar el seu consentiment pel tractament de les seves dades per a una o diverses de les finalitats indicades més amunt i per les quals hagi donat el seu consentiment. Això només ho podrà realitzar amb aquelles finalitats la base de legitimació de les quals és el consentiment conforme se li ha indicat més amunt.

Hi ha l’opció de modificar la present Política de Privacitat?

La nostra Política de Privacitat es podrà modificar en qualsevol moment. No limitarem els drets que li corresponen amb arranjaments a la present Política de Privacitat ni realitzarem modificacions d’especial rellevància de la Política de Privacitat sense el seu exprés consentiment. Publicarem totes les modificacions de la present Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, efectuarem una notificació més destacada (per exemple, li enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afecta a determinats aspectes i, en casos limitats, inclús li demanaríem novament el seu consentiment). A més, arxivarem les versions anteriors de la present Política de Privacitat perquè pugui consultar-les.