Inici | Agenda | SIL (Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció)
TIPUS DE PROJECTE ÀREA GEOGRÀFICA DATES
Jornades i seminaris CATALUNYA Barcelona, 3-5 de juny 2014
SIL (Saló Internacional de la Logística i de la Manutenció)

El Departament d'Agricultura col·labora amb el Saló Internacional de la Logística (SIL) en l'organització de la jornada "Import & Export Day - El transport i la distribució al sector agroalimentari", on presenta la ponència "Catalunya, la Porta mediterrània d'Europa", abordant els reptes de les exportacions i importacions del mercat agroalimentari a Catalunya, la seva evolució i direcció.

Aquesta jornada es dedica als productors i elaboradors amb l'objectiu de posar sobre la taula les limitacions que presenta el sector des del punts de vista dels esmentats actors, quines són les seves necessitats i proposar solucions que permetin afrontar la problemàtica mediambiental, disminuir els elevats costos de transport, millorar els temps d'accés al mercat i la limitació per extensió dels mateixos, assegurar la qualitat, etcètera, contemplant per a això l'ús eficient dels diferents modes de transport, en particular la combinació carretera / ferrocarril.